Transdisciplinaire ontwerplabs

Talita Groenendijk en Emiel Heijnen (2018)

Transdisciplinaire ontwerpplabs is een ontwerponderzoek naar nieuwe manieren om betekenisvol lesmateriaal te maken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap. Het beoogde lesmateriaal richt zich op het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om dit lesmateriaal te ontwikkelen werden drie gemengde ontwerpteams samengesteld met docenten kunstvakken, bètavakken en experts vanuit de Amsterdamse broedplaats A Lab. Zij ontwierpen elk lesmateriaal bij een van de drie thema’s: Playful learning, Internet of things en Nature vs. culture.
De resultaten van het onderzoek zijn tweeledig. Allereerst heeft het onderzoek actuele en innovatieve lessenseries opgeleverd waarbij de 21e-eeuwse vaardigheden vakoverstijgend aan de orde komen. Naast concrete lessenseries levert het onderzoek bovendien meer inzicht op in educatieve ontwerpprocessen waarbij kunstdocenten, bètadocenten en vakexperts samenwerken.

Download
Transdisciplinaire ontwerplabs
Bestelinformatie

Er zijn nog een paar fysieke expemplaren van dit onderzoek beschikbaar, bij interesse graag mailen naar stella.blok@ahk.nl

ISBN
978-90-71681-36-3
Transdisciplinaire ontwerplabs
Terug naar lijst
Delen