Wij in wording: een analysemodel voor interculturele theaterprojecten

Dennis Meyer (2023)

De zoektocht naar hoe mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar omgaan en samenwerken is een actueel en belangrijk onderwerp, ook bij het maken van theater. Er is veel theorie over intercultureel theater en interculturaliteit, maar er zijn nauwelijks goed onderbouwde analysekaders en richtlijnen voor het maken van theater in cultureel diverse contexten. Daarom ontwikkelde Dennis Meyer op basis van een literatuurstudie een analysemodel voor interculturele theaterprojecten. Het model is gebaseerd op de geschiedenis van interculturele kunst- en theaterprojecten, de werkwijzen van de theatermakers Milo Rau en Lotte van den Berg en diverse theorieën over ethiek, esthetiek en participatieve kunst.
Het analysemodel is een theoretisch onderbouwd hulpmiddel om dilemma’s binnen intercultureel theater te analyseren en om (onbewuste) cultureel bepaalde normen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het biedt hedendaagse theatermakers en theaterdocenten handvatten om zich te positioneren binnen thema’s als culturele diversiteit, dekolonisatie, ethiek en esthetiek.

Meyer, D. (2023) Wij in wording: een analysemodel voor interculturele theaterprojecten. Amsterdam NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Download
Wij in wording: een analysemodel voor interculturele theaterprojecten
Wij in wording: een analysemodel voor interculturele theaterprojecten
Terug naar lijst
Delen