Research Support

Ondersteuning voor onderzoek(ers)

Het AHK Research Centre zorgt voor betere randvoorwaarden voor onderzoek en synergie via uitwisseling, ontmoeting en samenwerking tussen studenten, onderzoekers, docenten en kunstenaars. Versterken van het netwerk rond onderzoek, zowel extern (met onder andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners) als intern (in en met het eigen onderwijs) is daarbij een belangrijk speerpunt. Het AHK Research Centre ondersteunt op het gebied van strategie en beleid, professionalisering, subsidieadvies, kwaliteitszorg en visitaties, disseminatie en onderzoekscommunicatie.

 

Wetenschappelijke integriteit

 

Databases

Delen