Wetenschappelijke integriteit

In 2018 is de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit ondertekend door de Vereniging Hogescholen. Dit betekent dat alle onderzoekers binnen hogescholen zich committeren aan het doen van verantwoord onderzoek.  

Het inrichten van een klachtencommissie en het aanstellen van vertrouwenspersonen vloeien voort uit de gedragscode. In samenwerking met de andere kunsthogescholen in Nederland heeft de AHK een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit opgesteld. Deze klachtenregeling is door de AHK en de partner-kunsthogescholen ondertekend.  

Klachtencommissie 
Omdat het onderzoeksvolume aan kunsthogescholen relatief klein is en de onderzoekspraktijk in de kunsten vrij specifiek, hebben de kunsthogescholen ervoor gekozen een gezamenlijke klachtencommissie in te richten. De klachtencommissie behandelt de aanklacht volgens een procedure. De klacht kan alleen behandeld worden als de klager voldoende bewijs kan aanleveren. Iedere kunsthogeschool levert een vertegenwoordiger aan voor de klachtencommissie. Voor de AHK is dat Marijn de Langen. Je kunt haar bereiken op: marijn.delangen@ahk.nl  

Extern Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
Binnen de AHK is het belangrijk dat mensen met een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit allereerst bij een externe vertrouwenspersoon terecht kunnen. Voor de AHK is dat Folkert Haanstra. Je kunt hem bereiken op: folkert.haanstra@ahk.nl  
 
De vertrouwenspersoon is er om bij een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit, samen met de klager te kijken of er sprake is van schending of van een geschil. Door het bewijs en de situatie af te wegen kan ervoor gekozen worden het probleem intern, of via bemiddeling op te lossen, of de klacht door te sturen naar de gezamenlijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan de klager dan helpen met de voorbereiding van de aanklacht.  

Delen