Profielvakken Kunsteducatie

De AHK biedt studenten van docentenopleidingen speciale Keuzevakken aan: de profielvakken. De profielvakken zijn gericht op kunsteducatie in binnen- en buitenschoolse situaties. Voor voltijdstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming is het verplicht een aantal profielvakken te volgen; studenten van andere docentenopleidingen zijn welkom mits er voldoende plaats is. 

De profielvakken duren over het algemeen 12 weken en vinden meestal plaats in de avonduren aan de Academie voor Beeldende Vorming. Je kunt je vanaf maandag 26 november inschrijven voor de profielvakken.

Aanbod 2013 *

* Studenten van de Academie van Beeldende Vorming krijgen voorrang op basis van studiejaar. Vierdejaars worden eerst toegelaten, vervolgens derdejaars en tot slot tweedejaarsstudenten. Daarna geschiedt de inschrijving op basis van de datum van aanmelding.

Tweede- en vierdejaars volgen één profielvak per jaar, derdejaars twee profielvakken per jaar.

Delen