De master Kunsteducatie biedt kunsteducatoren, kunstdocenten en kunstenaars de mogelijkheid zich verder te professionaliseren in hun vakgebied. Tijdens deze tweejarige deeltijdopleiding werk je nauw samen met medestudenten uit verschillende disciplines en ontwikkel je een persoonlijke visie op actuele vraagstukken in de kunst en kunsteducatie.

 

Meld je aan voor de informatieavond!

25 januari 2022

Gedurende de opleiding werk je actief aan je pedagogische, didactische en artistieke vaardigheden, onderzoek, ondernemerschap en kritische reflectie. Belangrijke thema’s in de opleiding zijn interdisciplinariteit, grootstedelijke en interculturele context en authentieke kunsteducatie. De opleiding kent twee afstudeeropdrachten: een praktijkonderzoek en een kunsteducatief project. Bekijk de video's voor een impressie van de opleiding.

Visie

Het didactisch concept van de master Kunsteducatie is gebaseerd op de principes van authentieke kunsteducatie, geïnspireerd op de ideeën van de Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey (1859-1952). Dewey bepleit dat leren een actief proces dient te zijn, in een leeromgeving die een levensechte afspiegeling vormt van de maatschappij. Dat wil zeggen dat kunsteducatie betekenisvol wordt wanneer zij aansluit bij de leefwereld van de deelnemer én bij de actuele professionele kunstpraktijk.

‘De uitdaging is om professionals op te leiden die hun kunstenaarschap kunnen verbinden met de pedagogische bevlogenheid van een docent, het analytisch vermogen van een wetenschapper en de sensitiviteit van een entrepreneur. In dit hybride mengsel vormt educatie het deeg en kunst de gist – of andersom.’
Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie
Opleidingsgegevens
Studielast60 studiepunten
Studieduur2 jaar deeltijd
VoertaalNederlands
CROHO-code49117 (M Kunsteducatie)
GraadMaster of Education (MEd)

Brochure master Kunsteducatie

Delen