Meld je aan voor de informatieavond!

25 januari 2022

Aanmelding en toelating

De master kunsteducatie is de master voor kunsteducatoren, kunstdocenten en kunstenaars die zich verder willen professionaliseren in het vakgebied. Wil jij studeren aan de master Kunsteducatie? Hier lees je meer over de inleverdeadlines, de selectieprocedure, het collegegeld en beurzen.

Voor wie

De master Kunsteducatie is bedoeld voor afgestudeerden van:

 • een bacheloropleiding voor kunstvakdocent (beeldende vorming, dans, muziek of theater);
 • de voormalige eerstegraadsopleidingen in deze vakken;
 • gediplomeerde kunstenaars met aantoonbare ervaring in het kunsteducatieve werkveld.

Kunsteducatieve professionals (docenten, consulenten, onderzoekers, educatief medewerkers of projectleiders) met aantoonbare ervaring maar een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met studieleider Jappe Groenendijk om de mogelijkheden te bespreken. Mail hem op jappe.groenendijk@ahk.nl.

De aanmeldingsprocedure start op 1 februari 2022, vanaf deze datum kun je je documenten opsturen.

Selectiegesprekken vinden plaats tussen februari en juni. Definitieve toelating vindt plaats na dit gesprek. Er zijn twintig plekken voor deze opleiding, hierna zal er een wachtlijst worden ingesteld.

inleverdatum 1: 13 maart - reactie voor 1 april
inleverdatum 2: 12 april - reactie voor 10 mei

Dit lever je in:
Stuur voor een van de bovenstaande data de volgende documenten op:

 1. aanmeldformulier (Word)
 2. formulier Studieperspectief (Word)
 3. jouw curriculum vitae
 4. portfolio met betrekking tot didactische ervaring en/of artistieke kwaliteit (digitaal of in print).

Denk aan de documentatie van een lessenserie, kunsteducatief project of artistieke producten. Bij voorkeur aanleveren als pdf, met beeld, beknopte omschrijving en eventueel links naar video- of geluidsmateriaal.

Opsturen naar:
masterkunsteducatie@ahk.nl

Of per post naar:
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
t.a.v. master Kunsteducatie
o.v.v. ‘Aanmeldformulier’
Marineterrein Amsterdam, Gebouw 024
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam

Als je aan de formele toelatingseisen voldoet, word je uitgenodigd voor een gesprek met een commissie bestaande uit de studieleider en een kerndocent. Je wordt hierin gevraagd je motivatie en verwachtingen toe te lichten. De commissie zal je vragen stellen op basis van het ingestuurde studieperspectief en portfolio.

Na het gesprek met de commissie ontvang je een schriftelijke toelichting op het besluit tot aanname of afwijzing.

 

Op basis van onderstaande criteria beoordeelt de commissie of je tot de opleiding wordt toegelaten:

motivatie

 • persoonlijke leerdoelen sluiten aan bij opleidingsdoelen
 • realistische kijk op de verwachtingen ten aanzien van de opleiding
 • realistisch beeld van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstige beroepsmogelijkheden

portfolio

 • artistieke ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden
 • didactische ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden

studieperspectief

 • ontstijgt het bachelorniveau in artistiek en intellectueel opzicht
 • affiniteit met interdisciplinariteit
 • relatie met eigen (huidige of beoogde) beroepspraktijk

algemene vaardigheden

 • communicatief
 • open leerhouding

Collegegeld en beurzen

Om studenten wat financiële ademruimte te geven in de coronatijd, heeft de overheid besloten dat iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert een korting op het collegegeld krijgt. In studiejaar 2021-2022 is het wettelijk collegegeld gehalveerd tot € 1.084
Alles over collegegeld op de site van AHK Studentenzaken

Aanvraag beurzen
Begin je in september met je opleiding en wil je een beurs aanvragen? Er zijn enkele beurzen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt:

Accreditatie

De masteropleiding Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en erkend door het ministerie van OCW. Na afronding van de opleiding ontvang je de graad Master of Education in Arts. De graad is wettelijk verankerd en internationaal geldig.

Docentenopleidingen AHK

Indien je (nog) niet voldoet aan de formele toelatingseisen kun je kiezen voor een bachelordocentopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen
 

Meld je aan voor de informatieavond!

25 januari 2022