Aanmelding en toelating

Wil jij studeren aan de master Kunsteducatie? Je kunt je nog aanmelden voor de wachtlijst voor studiejaar 2020-2021 door een mail te sturen aan masterkunsteducatie@ahk.nl. Indien er een plaats beschikbaar komt nemen we contact met je op.

Doelgroep

De master Kunsteducatie is bedoeld voor afgestudeerden van:

 • een bacheloropleiding voor kunstvakdocent (beeldende vorming, dans, muziek of theater);
 • de voormalige eerstegraadsopleidingen in deze vakken;
 • gediplomeerde kunstenaars met aantoonbare ervaring in het kunsteducatieve werkveld.

Kunsteducatieve professionals (docenten, consulenten, onderzoekers, educatief medewerkers of projectleiders) met aantoonbare ervaring maar een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met  studieleider Jappe Groenendijk om de mogelijkheden te bespreken.

Impressie

Onderstaande video’s geven je een impressie van de verschillende modules binnen de opleiding.

In de module kunsteducatief ontwerpen vorm je met medestudenten een kunsteducatief collectief. Samen ontwerp je een innovatief, interdisciplinair lesprogramma met een actueel thema. Vervolgens voer je het lesprogramma gezamenlijk uit op een school, waarbij jullie de rol innemen van kunstenaar-docent en het leerproces en de eindresultaten documenteren.

Het Projectburo is een hybride ruimte voor theorievorming en praktijkexperimenten op het snijvlak van kunst en educatie. De module geeft studenten de gelegenheid het expertisenetwerk dat zij samen vormen ten volle te benutten.

Als afstudeeropdracht ontwerp je een kunsteducatief project dat je zelf als projectleider uitvoert. Je wordt begeleid binnen de themalijnen: visievorming, strategische vaardigheden, projectmanagement en artistieke & kunsteducatieve kwaliteit. Als projectleider leer je zo een 360-graden-blik op je project werpen.

 

Alumna Tamar Clasquin vertelt over haar ervaringen tijdens de master Kunsteducatie.

Selectieprocedure

Deadline aanmelding: 1 juni 2020
Let op: er zijn maximaal 20 plaatsen te vergeven. Hierna wordt een wachtlijst ingesteld.

Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden door de volgende documenten op te sturen:

1 - het aanmeldformulier (Word)
2 - het formulier Studieperspectief (Word)
3 - jouw curriculum vitae
4 - portfolio met betrekking tot didactische ervaring en/of artistieke kwaliteit (digitaal of in print). Denk aan de documentatie van een lessenserie, kunsteducatief project of artistieke producten. Bij voorkeur aanleveren als pdf, met beeld, beknopte omschrijving en eventueel links naar video- of geluidsmateriaal.

Vervolgens beoordeelt de studieleider of je voldoet aan de formele eisen om toegelaten te worden.

Definitieve toelating vindt plaats na een selectieprocedure; de selectiegesprekken vinden plaats tussen februari en juni.

De bovenstaande documenten kun je toesturen aan:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
t.a.v. Masteropleiding Kunsteducatie
o.v.v. ‘Aanmeldingsformulier’.
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

Je kunt de documenten ook inscannen en opsturen naar masterkunsteducatie@ahk.nl.

Als je aan de formele toelatingseisen voldoet, word je uitgenodigd voor een gesprek met een commissie bestaande uit de studieleider en een kerndocent. Je wordt hierin gevraagd je motivatie en verwachtingen toe te lichten. De commissie zal je enkele vragen stellen op basis van het ingestuurde studieperspectief en portfolio.

Na het gesprek met de commissie ontvang je een schriftelijke toelichting op het besluit tot aanname of afwijzing. Als je wordt toegelaten tot de master Kunsteducatie zijn er verschillende beurzen die je kunt aanvragen.Op basis van onderstaande criteria beoordeelt de commissie of je tot de opleiding wordt toegelaten:

motivatie

 • persoonlijke leerdoelen sluiten aan bij opleidingsdoelen
 • realistische kijk op de verwachtingen ten aanzien van de opleiding
 • realistisch beeld van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstige beroepsmogelijkheden

portfolio

 • artistieke ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden
 • didactische ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden

studieperspectief

 • ontstijgt het bachelorniveau in artistiek en intellectueel opzicht
 • affiniteit met interdisciplinariteit
 • relatie met eigen (huidige of beoogde) beroepspraktijk

algemene vaardigheden

 • communicatief
 • open leerhouding

Collegegeld en beurzen

Het wettelijke collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 is vastgesteld op € 2.143

Alles over collegegeld op de site van AHK Studentenzaken

Aanvraag beurzen
Begin je in september met je opleiding en wil je een beurs aanvragen? Er zijn twee soorten beurzen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt:

Accreditatie

De masteropleiding Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en erkend door het ministerie van OCW. Na afronding van de opleiding ontvang je de graad Master of Education in Arts. De graad is wettelijk verankerd en internationaal geldig.

Docentenopleidingen AHK

Indien je (nog) niet voldoet aan de formele toelatingseisen kun je kiezen voor een bachelordocentopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen