Angela Linssen

Angela Linssen

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2016

Functie: artistiek leider Moderne Theaterdans van de AHK

Hbo-dansdocenten als kunstenaar

Onderzoek: Vliegen als een vogel, met de voeten op de grond

Project: Hbo-dansdocenten als kunstenaar

Essay: Een ijle zinderend gevulde tussenruimte

De stap om een master te gaan doen kwam voort uit de wens om mijn werk als artistiek leider van de opleiding Moderne Theaterdans te verdiepen, om greep te krijgen op nieuwe onderwijsopvattingen, specifiek gericht op kunstonderwijs, en anderzijds de mogelijkheid om bepaalde thema’s omtrent hedendaagse dans en daarbuiten te onderzoeken en bevragen.

De master Kunsteducatie heeft mij een stevige context gegeven van kunst in relatie tot de maatschappij, hoe die op een betekenisvolle wijze te verbinden, in brede zin, en hoe die beter kan aansluiten bij de huidige kunstpraktijk, met in mijn geval het werk van hedendaagse dansers in het professionele hedendaagse danswerkveld. Alle opdrachten en projecten die ik binnen deze master heb gedaan zijn uiteindelijk direct verbonden met mijn werk en de samenwerkingen met medestudenten met een andere kunstdiscipline hebben die een breed perspectief gegeven.

Wat ik meeneem uit de master is een bron van kennis en inzicht, zoals het specifiek en gedetailleerd kijken, schrijven en onderzoeken, afstand nemen en beschouwen. Dat geeft mij een steviger en vooral nieuw fundament om het curriculum van de opleiding voor hedendaagse dans aan de AHK te veranderen en te optimaliseren. Een opleiding waar zowel dansers met een Nederlandse multiculturele achtergrond als met een internationale achtergrond worden opgeleid. Hierbinnen staat het kunstenaarschap van de hedendaagse danser voorop en wordt die ingebed in vormen van onderwijs om zelfverantwoordelijkheid, eigenaarschap en een breed palet van technische, creërende en performance vaardigheden op hoog niveau te ontwikkelen, naast het met kennis kunnen communiceren over  hedendaagse dans en de verbindingen met kunst en maatschappij.

Terug naar lijst
Delen