Lars Deltrap

Lars Deltrap

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2016

Functie: Illustrator, docent Hogeschool voor de Kunsten

'Educatie is een domein dat zich kenmerkt door regels en structuur. Bij kunst geldt precies het omgekeerde: dit domein ontleent er zijn bestaansrecht juist aan dat het conventies doorbreekt en aan regels ontsnapt. Hoe verenig je deze twee domeinen eigenlijk; kan dat überhaupt wel?'

De Houtwarming

Onderzoek: COMPETENTIES IN DE SCHOOL: Een literatuuronderzoek naar het spanningsveld tussen het competentiegerichte onderwijs in het HBO kunstonderwijs en het 'schoolse’ leren volgens Masschelein en Simons

Project: De Houtwarming

Essay: I am Rembrandt

Door de master heb ik mijn theoretisch denkkader rondom kunsteducatie kunnen uitbreiden en verstevigen. Zo heb ik mij bijvoorbeeld kunnen verdiepen in de manier waarop de domeinen kunst en educatie zich tot elkaar verhouden; een thema dat ik heb onderzocht in relatie tot kunst- en cultuurgeschiedenis en kunstfilosofie. Een van de inzichten die dit onderzoek mij heeft gebracht, is dat de domeinen kunst en educatie in veel opzichten van elkaar verschillen, maar dat zij elkaar vanuit deze verschillen ook juist uitstekend kunnen aanvullen.

Door de master te doen heb ik praktische, nieuwe didactische vaardigheden en werkvormen leren kennen die ik kan toepassen in mijn onderwijs, en op organisatorisch vlak heb ik mijn vaardigheden kunnen ontwikkelen in het leiden van kunsteducatieve projecten.

Wat betreft persoonlijke ontwikkeling heb ik bij de master Kunsteducatie veel nieuwe collega-kunstenaars en docenten uit andere kunstdisciplines ontmoet; dit zie ik als een grote artistieke verrijking, zowel voor mijn werk als kunstdocent als in mijn huidige kunstberoepspraktijk. Door met collega's uit andere kunstdisciplines samen te werken heb ik kennisgemaakt met nieuwe denkstrategieën die ik in mijn eigen kunstenaars- en docentpraktijk kan gaan toepassen.

In de master is veel ruimte geboden voor reflectie en kritiek, iets waar in de dagelijkse hectiek van de kunst- en onderwijspraktijk niet altijd tijd voor is. Waarom je de dingen doet zoals je ze doet: daarover met collega's van gedachten wisselen heb ik als zeer waardevol ervaren.

Terug naar lijst
Delen