Kirsten van Muijen

Kirsten van Muijen

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2017

Docent muziek vo/ docentopleider Conservatorium van Amsterdam

Essay: Remix and copy, right©? Remixen in het altermoderne tijdperk

Kijk eens in de spiegel van het (kunst)onderwijs
Een spiegel betekent voor mij reflectie. Reflectie op een tijd, reflectie op het (kunst)onderwijs en reflectie op mezelf. 

‘Door toenemende globalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen is het authenticiteitsbegrip in relatie tot muziek aan verandering onderhevig. Statische culturen bestaan niet (meer).’ Dit was de conclusie van mijn kunstfilosofisch essay waarin een herdefiniëring van het begrip ‘authenticiteit’ in muziek centraal stond. Hoe vertalen we de invloeden van bovengenoemde ontwikkelingen naar het (kunst)onderwijs? Wat vraagt dat van kunstvakdocenten en docentenopleiders? Geven we les vanuit het verleden of richting de toekomst? Onderwerpen die vragen om reflectie en urgent genoeg zijn om regelmatig te ‘spiegelen’…

Tijdens de master Kunsteducatie heb ik in meerdere opzichten groot leren denken; ik heb kunsteducatie in een bredere context leren plaatsen die de grenzen van het klaslokaal overschrijdt, ik heb buiten mijn eigen discipline (muziek) leren denken en werken, mij ontwikkeld van docent naar projectleider en bewust leren schakelen tussen kunstenaar en docent. De afwisseling tussen theorie en praktijk heeft mij handen en voeten gegeven om mijn visie op authentieke kunsteducatie te onderbouwen. Ik weet wat ik doe en waarom ik het doe en dat maakt mij een volwaardige gesprekspartner als het gaat om het ontwikkelen van kunst(educatieve) projecten, (onderwijs)beleid en nieuw lesmateriaal.

Terug naar lijst
Delen