Joyce Crawfurd

Joyce Crawfurd

De afgelopen twee jaar heb ik onderzocht in hoeverre kunst kan bijdragen aan meer sociale samenhang binnen de maatschappij. Door tijdens de studie verschillende onderzoeken te vergelijken leer je verbanden leggen en een eigen visie formuleren. De combinatie van wetenschap en kunstfilosofie zorgt ervoor dat je kritisch blijft denken. Niets is immers vanzelfsprekend. Je eigen visie onderzoeken, formuleren en uitdragen is de grootste opbrengst die ik meeneem naar mijn huidige beroepspraktijk.

Kunst bevordert naar mijn idee een onbevangen, humane vorm van communicatie, omdat ik vind dat kunst empathie, begrip en innovatief denken stimuleert. Het doorgronden van kunst vraagt om sensitiviteit en zonder oordeel op de ander gericht zijn. Deze aspecten van kunst zijn voor mij, als theaterdocent binnen het hbo, leidend voor mijn lessen; ik probeer mijn studenten uit te dagen om door middel van de artistieke vorm een voorstelling te maken van het onvoorstelbare. Voor mij ligt de opbrengst van de master Kunsteducatie daarom in de combinatie van het wetenschappelijke met het artistieke.

Visiestuk

Beroep
Theaterdocent

Terug naar lijst
Delen