Elin Hovius

Elin Hovius

De master Kunsteducatie heeft mijn inzicht in het belang van de kunstvakken enorm aangescherpt. Kunsteducatie kan interactieve processen op gang brengen en mensen verbinden vanuit een open houding en waardering voor elkaar. De kennis die ik hierover heb opgedaan is een waardevolle aanvulling op mijn lespraktijk.

Als lerarenopleider word ik geacht toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs te scholen in hoe zij het innoverend vermogen van hun leerlingen kunnen ontwikkelen. Hiervoor wilde ik meer weten over hoe een onderzoekende houding gestimuleerd kan worden. Voor mijn literatuurstudie heb ik mij verdiept in hoe gevestigde denkpatronen doorbroken kunnen worden en hoe vanuit speelsheid iets nieuws kan ontstaan. De studie heeft mij ervan overtuigd dat een veilige leeromgeving hiervoor een voorwaarde is. Prettige leerervaringen dienen als vliegwiel om op onderzoekende wijze vaker leerervaringen op te willen doen.

Gedurende de master wordt er geƫxperimenteerd met werkvormen die een onderzoekende houding stimuleren. In multidisciplinaire teams wordt er regelmatig op diverse wijzen gedacht en gehandeld in interactie met anderen. Mijn ervaring is dat een flexibele houding voor het onbekende en originaliteit ontstaan vanuit een dialoog waarin kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

Beroep
Docent beeldende vorming PABO

Terug naar lijst
Delen