Gabriela Acosta Camacho

Gabriela Acosta Camacho

‘Kunsteducatie is het onderwijs van de toekomst. We zijn als maatschappij namelijk op zoek naar verbinding en dat is precies wat kunsteducatie biedt.’

Ik ben deze master begonnen omdat ik op zoek was naar verdieping op het gebied van de kunsten en educatie. En dat is zeker gelukt! In mijn eerste jaar heb ik mij vooral gericht op het Nederlandse onderwijssysteem en een kunsteducatieve lessenreeks ontworpen en getest voor jongeren in het voortgezet onderwijs. In mijn tweede jaar ben ik mij meer gaan richten op diversiteit in het onderwijs en de kunsten. Zo heb ik samen met mijn projectpartner en studiegenoot Carmen Lamptey het project Insight Out opgezet. Hiervoor hebben wij in samenwerking met Young in Prison met tien jongeren in gevangenschap een korte artistieke film gemaakt. Tevens hebben wij ons voor het empirisch onderzoek ingezet voor een meer diverse studentenpopulatie bij kunstvakdocentopleidingen in het hbo. Wij hebben hiervoor een inclusief curriculum-concept ontworpen gebaseerd op meerdere culturele perspectieven vanuit literatuur en diepte-interviews met experts op het gebied van educatie en kunst.

Door met verschillende disciplines in een klas te zitten en veel opdrachten uit te voeren in samenwerkingsverband is mijn blik op kunsteducatie flink verbreed. Daarnaast heb ik er een mooi nieuw netwerk bijgekregen waar ik in de toekomst nog veel aan zal hebben.

Beroep
Docent dans, pedagogiek en didactiek. Programmamaker op gebied van kunsteducatie

 

Terug naar lijst
Delen