Marja Reniers

Marja Reniers

Kunst stelt je in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken!

Als kunsteducator ontwikkel ik lesprogramma’s, projecten en educatietools voor primair en voortgezet onderwijs. De master Kunsteducatie heeft mij veel ruimte gegeven om me te verdiepen in de didactische achtergrond, zodat ik een goed onderbouwde visie over kunsteducatie heb kunnen ontwikkelen. Twee projecten die ik tijdens de master heb onderzocht wil ik kort toelichten. Hoe kijken leerlingen naar kunst in het voortgezet onderwijs? Naar aanleiding van mijn literatuuronderzoek over kijken naar kunst heb ik een serie kunstkijk-kaarten ontwikkeld waarmee leerlingen vanuit hun eigen beleving geconcentreerd naar kunst leren kijken.

Voor mijn afstuderen heb ik samen met Carlijn de Lange een empirisch ontwerponderzoek naar interdisciplinaire lesprogramma’s op het snijvlak van wetenschap, techniek en kunst uitgevoerd. We hebben het oorspronkelijke lesprogramma wAt lab toekomst-proof gemaakt. De rol van kunst in het nieuwe wAt lab zet enerzijds in op het stimuleren van het artistieke denken en het artistieke proces bij de leerling en anderzijds geeft het vorm aan creativiteit tijdens het lesgeven en leren. Kunst kan vaardigheden aanrijken die de grondslag kunnen vormen voor vernieuwend onderwijs.

Mijn mogelijkheden om lesprogramma’s te ontwikkelen waarin kunst een rol speelt zijn enorm vergroot. Ik wil de kennis die ik tijdens de master heb ontwikkeld in de toekomst graag inzetten om goed onderbouwd lesmateriaal te maken.

Beroep
Kunsteducator – ontwikkelaar – ontwerper

Terug naar lijst
Delen