Marijke Westerveen

Marijke Westerveen

Theaterdocent/ actrice

Project: School of Freedom

Zichtbaar en hoorbaar
Stevig gepositioneerd
Binnen en buiten de scholen
Artistiek en maatschappelijk betrokken


Luid
Duidelijk
Aanwezig
Geëngageerd
   
      Toekomst
      Educatie
      Kunst
      Ik

Het begon met de stap mezelf deze master te gunnen: tijd nemen om me te verdiepen, nieuwe dingen te proberen en te leren, mijn netwerk uit te breiden en te bepalen welke richting ik op wil gaan.
Bij dat laatste punt ben ik nu uitgekomen. Door het ontwikkelen en uitwerken van het project School of Freedom heb ik kunsteducatie en mijn interesse in sociale en maatschappelijke kwesties gerichter samen kunnen brengen. Vóór de master zou het in mijn hoofd zijn gebleven. Tijdens de master heb ik het concreet kunnen en durven maken. Na de master ga ik graag op deze ingeslagen weg door.

Terug naar lijst
Delen