CKV verdiept: nascholingscursus voor docenten kunstvakken

In het schooljaar 2017-2018 is het nieuwe examenprogramma CKV voor de bovenbouw havo en vwo gestart. De cursus CKV Verdiept biedt ondersteuning en verdieping bij de implementatie van het nieuwe programma. Alle aspecten van het vernieuwde CKV komen tijdens de cursus aan bod; extra aandacht is er voor domein C (verdiepen) waarin het doen van onderzoek centraal staat. 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor CKV-docenten, kunstdocenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen. Afgelopen drie jaar ontvingen 60 cursisten het certificaat. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de cursus die najaar 2019 start! 

Inhoud cursus

  • Theorie en praktijk van het nieuwe CKV-programma: alle domeinen, hoe ze te verbinden, de verschillen tussen havo en vwo, de verdeling van de studielast en het dossier. Er is extra aandacht voor de elf dimensies in domein B (verbreden) en het onderzoek in domein C (verdiepen);
  • onderzoeksvaardigheden: hoe kun je leerlingen onderzoek laten doen en waarnaar? Je doet ervaring op met verschillende onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij domein C (verdiepen). Daarnaast voer je zelf een klein onderzoek uit;
  • beoordeling, cijferopbouw en werken met een beoordelingsinstrument;
  • tips over de samenwerking tussen instellingen en scholen;
  • discussie en visievorming over je eigen invulling van het programma.

  Cursusdata

  • Zaterdag 9 november 2019 (10.00-17.00 uur)
  • Zaterdag 14 maart 2020 (10.00-17.00 uur)

  De cursus brengt bovendien circa 20 uur zelfstudie met zich mee.

  Certificaat en Lerarenregister

  Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze cursus is opgenomen in het lerarenregister voor 36 RU (registeruren).

  Docenten

  De cursus wordt gegeven door:

  • Lorentine van Tijn, vo-docent Theater en Nederlands, MA (Ed), cursusleider;
  • Menno Wolthers, docent muziekmethodiek/didactiek opleiding Docent muziek, Conservatorium van Amsterdam, vo-docent Muziek en CKV;
  • Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie AHK, lid Vernieuwingscommissie CKV;
  • Jappe Groenendijk, redacteur en auteur CKV-methode Contrast, filosoof, studieleider en docent master Kunsteducatie AHK.

   Praktische informatie

   Kosten
   € 600 per persoon, inclusief cursusmap en lunch. Bij gezamenlijke aanmelding van een samenwerkend duo (kunstdocent en educatiemedewerker culturele instelling) ontvangen beide cursisten 10% korting.
   Let op: Restitutie van het cursusgeld is na 15 september 2018 niet meer mogelijk.

   Locatie
   Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
   Master Kunsteducatie
   Overhoeksplein 2, 1031 KS, Amsterdam

   Voor deze cursus kun je mogelijk een beroep doen op je persoonlijke scholingsbudget.

   Aanmelden

   Aanmeldformulier

   Aanmelden kan tot en met 29 oktober 2019.

   Meer informatie over het programma (PDF)

   Contact

   Meer informatie over de nascholingscursus kun je opvragen bij Alyda Buik: nascholingmke@ahk.nl.

   Delen