CKV verdiept: nascholingscursus voor docenten kunstvakken

Schooljaar 2017-2018 start het nieuwe examenprogramma CKV voor de bovenbouw havo en vwo. 'CKV Verdiept' biedt ondersteuning en verdieping bij de implementatie van het nieuwe programma. Alle aspecten van het vernieuwde CKV komen aan bod. De cursus is bedoeld voor CKV-docenten, kunstdocenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen. Afgelopen voorjaar ontvingen 27 cursisten het certificaat na een geslaagde eerste aflevering van deze nascholing. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de cursus die in het najaar start! 

Inhoud cursus:

 • theorie en praktijk van het nieuwe CKV-programma: alle domeinen, hoe ze te verbinden, de verschillen tussen havo en vwo, de verdeling van de studielast, het dossier en de financiering. Er is extra aandacht voor de elf dimensies in domein B (verbreden) en het onderzoek in domein C (verdiepen);
 • onderzoeksvaardigheden: hoe kun je leerlingen onderzoek laten doen en waarnaar? Je doet ervaring op met verschillende onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij domein C (verdiepen);
 • beoordeling, cijferopbouw en werken met een beoordelingsinstrument;
 • discussie en visievorming over je eigen invulling van het programma;
 • uitwisseling van producten die tijdens de cursus worden ontwikkeld en reflectie daarop.

Cursusdata

 • Zaterdag 7 oktober 2017 (10.00-17.00 uur)
 • Zaterdag 27 januari 2018 (10.00-17.00 uur)

Daarnaast brengt de cursus zelfstudie met zich mee van ongeveer 20 uur.

Certificaat en Lerarenregister

Deelnemers ontvangen na afronding van deze cursus een certificaat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze cursus is opgenomen in het lerarenregister voor 36 RU (registeruren).

Docenten

De cursus wordt gegeven door:

 • Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie AHK, lid Vernieuwingscommissie CKV;
 • Claire Goedman, seniordocent Cultuurgeschiedenis en CKV, Breitner Academie AHK;
 • Lorentine van Tijn, vo-docent Theater en Nederlands, MA (Ed), cursusleider;
 • Menno Wolthers, docent muziekmethodiek/didactiek opleiding Docent muziek, Conservatorium van Amsterdam, vo-docent Muziek en CKV
 • Jappe Groenendijk, redacteur en auteur CKV-methode Contrast, filosoof, studieleider en docent master Kunsteducatie AHK.

Praktische informatie

Kosten
€ 600 per persoon, inclusief cursusmap. Bij gezamenlijke aanmelding van een samenwerkend duo (kunstdocent en educatiemedewerker culturele instelling) ontvangen beide cursisten 10% korting.

Restitutie van het cursusgeld is na 15 september niet meer mogelijk.

Locatie
Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze nascholingscursus door een e-mail te sturen aan nascholingmke@ahk.nl, onder vermelding van 'deelname CKV verdiept' en vermeld daarin duidelijk:

 • je functie en de school of instelling waar je werkt;
 • je geboortedatum;
 • je diploma’s en/of CV.

Aanmelden kan tot en met 10 september 2017.
Wij houden ons het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers.

Meer informatie over het programma vind je hier.

Contact

Meer informatie over de nascholingscursus kun je opvragen bij Lorentine van Tijn, nascholingmke@ahk.nl.


De master Kunsteducatie AHK organiseert nascholing voor het kunsteducatieve veld in het kader van de 'Masterdagen Kunsteducatie Noord/Amsterdam/Utrecht'.

Reacties deelnemers

‘Ik werd meteen enthousiast om het vernieuwde CKV vorm te geven.’

‘Ik kreeg veel inspiratie en zin om opdrachten te verzinnen.’

‘Boeiend om ervaringen uit te wisselen met collega's.’

‘Erg blij met deze nascholing.’

‘Zeer fijn zoveel docenten, zoveel expertise en zoveel opgewektheid.’

Delen