Nascholingscursus 'Participatie en engagement – Kunstfilosofie in de eenentwintigste eeuw'

Over de cursus

De hedendaagse kunstproductie is veelzijdiger dan ooit en vraagt van ons niet zelden een andere manier van kijken, luisteren en ervaren. Zo is de omgang van kunstenaars met hun publiek veranderd. Er is een toenemende behoefte om de white cube van het museum of de black box van het theater te verlaten en het publiek actief op te zoeken. Men werkt op locatie of met amateurs – het werk is interdisciplinair of interactief.

Veel geëngageerde kunstenaars zoeken de grens op tussen kunst, politiek en activisme. Zo doen The Yes Men zich tijdens zakenconferenties voor als vertegenwoordigers van grote bedrijven of politici. En fungeerde Jonas Staals New World Embassy: Azawad als tijdelijke ambassade voor statelozen uit het noorden van Mali.
Heeft dergelijke geëngageerde kunst zijn geloofwaardigheid verloren, ‘omdat de wereld toch niet luistert’, zoals Hans den Hartog Jager in NRC Handelsblad betoogde? Of zijn deze werken te complex om ze af te doen als ‘naïef links geëngageerd’, zoals verschillende opponenten de criticus vervolgens verweten?

In deze cursus onderzoeken we, vertrekkend vanuit de theorieën van o.a. Michel Foucault, Jacques Rancière, Nicolas Bourriaud en Claire Bishop, de relatie tussen kunst, maatschappij en politiek. Aan de hand van enkele recente teksten en praktijken zullen we bediscussiëren binnen welke parameters participatiekunst succesvol kan zijn.

Praktische informatie

Docent: Jappe Groenendijk, studieleider en docent filosofie master Kunsteducatie

Periode:
november 2017 – maart 2018, woensdagavond van 19.00-21.00 uur

Tijdsbeslag:
8 bijeenkomsten van twee uur, voorbereiding: wekelijks circa 1,5 uur

Locatie:
master Kunsteducatie, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Details van de cursus

Data (woensdagen):
29 november, 13 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart

Tijd:
19.00 - 21.00 uur

Cursusgeld:
€195,-

Aanmelden:
vóór 15 november 2017 via nascholingmke@ahk.nl

Inschrijven

Deze cursus is toegankelijk voor alumni van de master Kunsteducatie en – bij voldoende plaats – voor anderen met aantoonbaar vergelijkbare voorkennis.
Er is een maximum van 20 deelnemers.
De aanmelding wordt definitief bevestigd na ontvangst van de betaling.
Voor niet-alumni van de master KE: graag vermelding van vooropleiding.

Aanmelden kan vóór 15 november 2017 via nascholingmke@ahk.nl

NB. Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus geen doorgang kunnen vinden.

Delen