Rondom de studie

Wil je meepraten over het beleid van de opleiding? Wil je weten wat de AHK aan mogelijkheden biedt om gezond te kunnen studeren? Op zoek naar een vertrouwenspersoon? Of wil je weten wat de examencommisie doet? Je leest het hier.

De examencommissie bewaakt dat de uitgereikte diploma’s gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de competenties die de opleiding nastreeft. Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent. Als dit geen oplossing biedt, kan contact opgenomen worden met de examencommissie. Deze zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER (onderwijs en examenregeling) naar behoren is toegepast.

De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan. Ook het besluiten over aanvragen tot vrijstellingen, het goedkeuren van persoonlijke studietrajecten en het optreden tegen fraude en plagiaat behoren tot het werkterrein van de examencommissie.

Academieraad
De academieraad van de Breitner academie bestaat uit 3 studenten en 3 medewerkers – waarvan één docent en één student van de master Kunsteducatie. Zij bespreken onderwerpen die de academie aangaan. Op MyAHK heeft de academieraad een community: word lid en blijf op de hoogte!

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit een docent en een eerste- en tweedejaars student en adviseert over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissie heeft zowel adviesrecht als instemmingsrecht op delen van de onderwijs- en examenregeling.

Hogeschoolraad
Voor algemene AHK-onderwerpen is er een Hogeschoolraad waarin één student en één medewerker per academie zitting heeft. Elke twee jaar zijn er verkiezingen. De HR overlegt regelmatig met het College van Bestuur van de AHK.

Studentendecaan
De studentendecaan Juul Beeren informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn. Studenten kunnen bij de studentendecaan terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

  • wet- en regelgeving
  • in- en uitschrijving
  • studiefinanciering
  • fondsondersteuning
  • verzekeringen
  • problemen met de studie
  • studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of handicap
  • stoppen of onderbreken van de studie
  • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
  • klachten- en beroepsprocedures

Ook met persoonlijke vragen en problemen kun je terecht bij de studentendecaan, zoals ziekte, psychische problemen, familieomstandigheden, gebrek aan motivatie of andere persoonlijke problemen die studievertraging zouden kunnen opleveren. In overleg met de studentendecaan wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen, want je moet je studie zo goed mogelijk kunnen (blijven) volgen of juist tijdig kunnen besluiten de studie te onderbreken of te staken.

De studentendecaan is tevens de contactpersoon voor buitenlandse studenten en voor studenten met een functiebeperking. De studentendecaan kan overleggen met en verwijzen naar interne en externe instanties. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via juul.beeren@ahk.nl.

Lees hier meer informatie over sociale veiligheid en vertrouwenspersonen op de AHK.
Sociale veiligheid
Vertrouwenspersonen

Delen