Onderwijs- en Examenregeling

Download (PDF)

Studieprogramma

Het programma stelt je in staat om vanuit een persoonlijk studieperspectief je expertise verder te ontwikkelen. Het programma biedt:

  • kunsttheoretische verdieping, didactische innovatie en artistieke visieontwikkeling
  • verbindingen tussen onderzoek en praktijk
  • interdisciplinaire samenwerking met medestudenten onder leiding van ervaren kunstenaars
  • ontwikkeling van organisatorische vaardigheden en ondernemerschap.


De opleiding kent de volgende focuspunten:

  • een interdisciplinaire benadering
  • onderzoek, dankzij de nauwe aansluiting bij het lectoraat Kunsteducatie
  • culturele diversiteit, met aandacht voor de grootstedelijke context
  • sterke banden met de praktijk, dankzij een docententeam met een groot netwerk en veel praktijkervaring
  • authentieke kunsteducatie in zowel onderzoek als onderwijs.


De masteropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Het studieprogramma van de master Kunsteducatie bestaat uit onderstaande vakken (klik op de modules voor een beschrijving):

Jaar 1:

Vak: Literatuuronderzoek

Docenten: Marike Hoekstra en Sandra Geelhoed
Reader: Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek

Vak: Kunsteducatief ontwerpen
Docenten: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen
Heijnen, E., & Bremmer, M. (2020). Wicked Arts Assignments. Practising Creativity in Contemporary Arts Education. Valiz. ISBN 978-94-92095-75-6 | € 19,90 (verschijnt in augustus 2020)

Vak: Reflecties op kunst en cultuur
Docent: Jappe Groenendijk
Van den Braembussche, A. A. (2000). Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie. Derde of latere druk. Coutinho
Reader: te koop bij het studiesecretariaat bij aanvang van de opleiding

Jaar 2:

Vak: Empirisch onderzoek
Docenten: Marike Hoekstra en Sandra Geelhoed
Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen (2e druk). Meppel, Nederland. Boom, € 32,00

Vak: Kunsteducatief project
Docenten: Denise Harleman en Anouk Rutten
Kor, R. (2009) Projectmatig werken bij de hand. Handreikingen voor de deeltijd projectleider. (2e druk). Uitgeverij Kluwer. ISBN 978 90 13 06407 0

De docenten en begeleiders zijn expert op hun terrein en afkomstig uit de kunsteducatie, wetenschap of kunstpraktijk. De opleiding sluit nauw aan bij het lectoraat Kunsteducatie, deze directe nabijheid van het lectoraat zorgt voor een inspirerende leeromgeving.
Overzicht docenten

De master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding van in totaal 60 studiepunten. De gemiddelde studiebelasting is circa 20 uur per week, inclusief contacttijd, uitvoering projecten en zelfstudie. In jaar 1 zijn de lesdagen op maandag en dinsdag, in jaar 2 alleen op dinsdag.

In 2016 publiceerde Kunstzone een interview met Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, lectoren Kunsteducatie, over de invloed van hun onderzoek op het onderwijs en het curriculum van de master Kunsteducatie, de rol die ze daar zelf in spelen en het belang van het doen van onderzoek door kunstvakdocenten. Lees het interview

Delen
 

Onderwijs- en Examenregeling

Download (PDF)