Kunsteducatief ontwerpen

In deze module vorm je met tenminste twee studenten een kunsteducatief collectief. Samen ontwerp je een innovatief, interdisciplinair, samenhangend lesprogramma voor een school op grond van een actueel thema in de kunst en/of de populaire cultuur. Vervolgens voer je het lesprogramma gezamenlijk uit, waarbij jullie de rol innemen van kunstenaar-docent en het leerproces en de eindresultaten van de leerlingen op passende wijze documenteren.

Voorwaarden:

  • Het lesprogramma is geworteld in de uitgangspunten van authentieke kunsteducatie zoals besproken in de module;
  • Het lesprogramma bestaat uit 6 klokuur contacttijd voor leerlingen, waarvan ca. 25% theorie;
  • Het lesprogramma heeft een interdisciplinair karakter.

In de module kunsteducatief ontwerpen vorm je met medestudenten een kunsteducatief collectief. Samen ontwerp je een innovatief, interdisciplinair lesprogramma met een actueel thema. Vervolgens voer je het lesprogramma gezamenlijk uit op een school, waarbij jullie de rol innemen van kunstenaar-docent en het leerproces en de eindresultaten documenteren.

Delen