Projectburo

In het eerste jaar vormen alle studenten samen het Projectburo, een hybride ruimte voor theorievorming en praktijkexperimenten op het snijvlak van kunst en educatie.

Kern van de module vormt een centrale opdracht die studenten als groep met elkaar dienen vorm te geven. In 2019-2020 luidde deze opdracht: ‘Organiseer een prikkelend publiek event op het snijvlak van kunst en educatie.’

De module is gebaseerd op de volgende concepten:

  • Teacher as conceptual artist (Bremmer, Heijnen & Lucero, 2018): in de module wordt onderzocht in hoeverre een educatieve praktijk tevens een kunstpraktijk kan zijn (en andersom);
  • Emergent curriculum (Grotzer, Vaughn & Wilmot, 2019): de module is dynamisch, veranderlijk, en de invulling ervan reageert op wat op dat moment relevant is;
  • Authentiek leren (Roelofs & Terwel, 1999): het Projectburo wil zich verhouden tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderwijs en de resultaten ervan zijn praktijkgericht en levensecht.

De module Projectburo geeft de eerstejaars studenten de gelegenheid het expertisenetwerk dat zij met elkaar vormen ten volle te benutten. Met elkaar zullen zij de bijeenkomsten zodanig inrichten en vormgeven dat aan de complexe opdracht die de opleiding heeft geformuleerd voldaan wordt.

Delen