Onderwijs- en Examenregeling

Download (PDF)

Studieprogramma

Het programma stelt je in staat om vanuit een persoonlijk studieperspectief je expertise verder te ontwikkelen. Het programma biedt:

  • kunsttheoretische verdieping, didactische innovatie en artistieke visieontwikkeling
  • verbindingen tussen onderzoek en praktijk
  • interdisciplinaire samenwerking met medestudenten onder leiding van ervaren kunstenaars
  • ontwikkeling van organisatorische vaardigheden en ondernemerschap.


De opleiding kent de volgende focuspunten:

  • een interdisciplinaire benadering
  • onderzoek, dankzij de nauwe aansluiting bij het lectoraat Kunsteducatie
  • culturele diversiteit, met aandacht voor de grootstedelijke context
  • sterke banden met de praktijk, dankzij een docententeam met een groot netwerk en veel praktijkervaring
  • authentieke kunsteducatie in zowel onderzoek als onderwijs.


De masteropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Het studieprogramma van de master Kunsteducatie bestaat uit onderstaande vakken:

Jaar 1:

Vak: Literatuuronderzoek

Docenten: Talita Groenendijk en Marike Hoekstra
Reader: Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek.

Vak: Kunsteducatief ontwerpen
Docenten: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen
Hoobroeckx, F., & Haak, E. (2002). Onderwijskundig ontwerpen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 2542 2.

Vak: Reflecties op kunst en cultuur
Docent: Jappe Groenendijk
Van den Braembussche, A. A. (2000). Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie. Derde of latere druk. Coutinho.
Reader: te koop bij het studiesecretariaat bij aanvang van de opleiding.

Jaar 2:

Vak: Empirisch onderzoek

Docenten: Talita Groenendijk en Nathalie Roos
Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen (2e druk). Meppel, Nederland. Boom, € 32,00

De docenten en begeleiders zijn expert op hun terrein en afkomstig uit de kunsteducatie, wetenschap of kunstpraktijk. De opleiding sluit nauw aan bij het lectoraat Kunsteducatie, deze directe nabijheid van het lectoraat zorgt voor een inspirerende leeromgeving.
Overzicht docenten

De master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding van in totaal 60 studiepunten. Twee lesdagen per week (maandag en dinsdag), krijg je colleges, werkgroepen, practica en begeleiding. De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week, inclusief stages, projecten en zelfstudie.

In 2016 publiceerde Kunstzone een interview met Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, lectoren Kunsteducatie, over de invloed van hun onderzoek op het onderwijs en het curriculum van de master Kunsteducatie, de rol die ze daar zelf in spelen en het belang van het doen van onderzoek door kunstvakdocenten. Lees het interview

Delen
 

Onderwijs- en Examenregeling

Download (PDF)