Naar inhoud
 

Meld je aan voor de informatieavond!

21 maart 2023

De master kunsteducatie is de master voor kunsteducatoren, kunstdocenten en kunstenaars die zich verder willen professionaliseren in het vakgebied. Wil jij studeren aan de master Kunsteducatie? Hier lees je meer over de inleverdeadlines, de selectieprocedure, het collegegeld en beurzen.

Voor wie

De master Kunsteducatie is bedoeld voor afgestudeerden van:

 • een bacheloropleiding voor kunstvakdocent (beeldende vorming, dans, muziek of theater);
 • de voormalige eerstegraadsopleidingen in deze vakken;
 • gediplomeerde kunstenaars met aantoonbare ervaring in het kunsteducatieve werkveld.

Kunsteducatieve professionals (docenten, consulenten, onderzoekers, educatief medewerkers of projectleiders) met aantoonbare ervaring maar een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met studieleider Jappe Groenendijk om de mogelijkheden te bespreken. Mail hem op jappe.groenendijk@ahk.nl.

De selectieprocedure

De aanmeldingsprocedure start op 1 februari 2023, vanaf deze datum kun je je documenten toesturen. Selectiegesprekken vinden plaats tussen februari en mei en de definitieve toelating vindt plaats na dit gesprek. Er zijn twintig plekken voor deze opleiding, hierna zal er een wachtlijst worden ingesteld.

Aanmeldrondes:
Inleverdatum 1: stuur je aanmelding op voor maandag 6 februari 09:00 uur. De gesprekken vinden plaats op 7, 13 en 14 februari. Voor 28 ferbuari krijg je te horen of je bent toegelaten tot de opleiding.
Inleverdatum 2: stuur je aanmelding op voor maandag 3 april 09:00 uur. De gesprekken vinden plaats op 11 en 12 april. Voor 23 april krijg je te horen of je bent toegelaten tot de opleiding.

Als er na deze rondes nog plekken zijn wordt er nog een aanmeldronde gepland. 

Heb je besloten om je aan te melden?

Dit lever je in:
Stuur voor een van de bovenstaande date de volgende documenten op:

 1. aanmeldformulier (Word)
 2. formulier Studieperspectief (Word)
 3. jouw curriculum vitae
 4. portfolio met betrekking tot didactische ervaring en artistieke kwaliteit (digitaal of in print).

Denk aan de documentatie van een lessenserie, kunsteducatief project en artistieke producten. Bij voorkeur aanleveren als pdf, met beeld, beknopte omschrijving en eventueel links naar video- of geluidsmateriaal.

Opsturen naar:
masterkunsteducatie@ahk.nl

De startdatum van de opleiding is 1 september 2023

Als je aan de formele toelatingseisen voldoet, word je uitgenodigd voor een gesprek met een commissie bestaande uit de studieleider en een kerndocent. Je wordt hierin gevraagd je motivatie en verwachtingen toe te lichten. De commissie zal je vragen stellen op basis van het ingestuurde studieperspectief en portfolio.

Na het gesprek met de commissie ontvang je een schriftelijke toelichting op het besluit tot aanname of afwijzing.

Op basis van onderstaande criteria beoordeelt de commissie of je tot de opleiding wordt toegelaten:

motivatie

 • persoonlijke leerdoelen sluiten aan bij opleidingsdoelen
 • realistische kijk op de verwachtingen ten aanzien van de opleiding
 • realistisch beeld van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstige beroepsmogelijkheden

portfolio

 • artistieke ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden
 • didactische ervaring en ontwikkelingsmogelijkheden

studieperspectief

 • ontstijgt het bachelorniveau in artistiek en intellectueel opzicht
 • affiniteit met interdisciplinariteit
 • relatie met eigen (huidige of beoogde) beroepspraktijk

algemene vaardigheden

 • communicatief
 • open leerhouding

Collegegeld en beurzen

Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2022-2023 is â‚¬ 2.209
Alles over collegegeld op de site van AHK Studentenzaken

Aanvraag beurzen
Begin je in september met je opleiding en wil je een beurs aanvragen? Er zijn enkele beurzen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt:

Docentenopleidingen AHK

Indien je (nog) niet voldoet aan de formele toelatingseisen kun je kiezen voor een bachelordocentopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen
 

Meld je aan voor de informatieavond!

21 maart 2023