Anneleen Berger

Anneleen Berger

Verwondering is het begin van alle wijsheid. - Aristoteles

Jonge kinderen verwonderen zich van nature over alles om hen heen. Ze zijn nieuwsgierig, stellen vragen, gaan op onderzoek uit, experimenteren, creëren. De kunst is om die nieuwsgierigheid te behouden, om de verbeeldingskracht ruimte te geven zich te ontwikkelen. Iedereen kijkt op een eigen manier. Deze master heeft mij de kans gegeven dit verder te onderzoeken. Deze opleiding heeft mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd en ik heb me kunnen verdiepen in hoe kunsteducatie bij kan dragen aan het vasthouden van de verwondering.

Mijn filosofisch essay had de titel: “Waarom is het vrije spel van kleuters van belang voor het behoud van de democratie?”. Geënt op de filosofie van Martha Nussbaum. Creatieve vakken zijn van groot belang, ze kunnen een grote rol spelen bij het ontwikkelen van de verbeeldingskracht.

Ook heb ik een projectdag ontwikkeld voor de minor Maker Education, HvA. Het was een voorbeeldproject voor duurzaamheidseducatie, waarin het kritisch denken centraal stond.
Kritische denkers zijn degenen die het leven vorm geven en problemen oplossen, nú en in de toekomst. Ik heb gekeken hoe maken en kunst bijdragen aan het ontwikkelen van kritisch denken.

Met medestudent Wendy van der Brugge heb ik onderzocht hoe kijken naar beeldende kunst het observatievermogen van pabostudenten kan ontwikkelen. Daarvoor hebben we drie lessen over waarnemen ontworpen en gegeven. Bewustwording van kijken, waarnemen, observeren. Waar kijk je naar? Hoe kijkt een ander? Beeldende kunst kan een goed middel zijn om deze cruciale vaardigheden te oefenen. Want ik gun iedereen een open blik.

Terug naar lijst
Delen