Mariska Hogendoorn

Mariska Hogendoorn

Beroep: docent beeldende kunst, kunstbeschouwing, projectleider en ontwerper kunsteducatie

De master Kunsteducatie heeft mijn visie op kunsteducatie verbreed en aangescherpt. Ik heb me als kunsteducator en projectleider kunnen ontwikkelen, waardoor ik in mijn werk diepgaander kan aansturen op actuele maatschappelijke thema’s. Vanuit nieuwe inzichten en artistiek experiment leerde ik ruimte maken voor de belevingswereld van jongeren binnen nieuwe contexten, zoals een meemaak- en verwonderdag op culturele vrijhaven Ruigoord. Hiervoor zocht ik samenwerking met inspirerende kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines.

In mijn filosofisch essay heb ik de rol van kunsteducatie onderzocht in tijden van klimaatontwrichting. Door de toepassing van filosofische ideeën over activatie, gezamenlijkheid, verbinding met natuur en emoties in de kunsteducatieve praktijk kunnen we artistieke kracht inzetten voor een betere wereld.

Vanuit andere routes dan de formele kunstbeleving heb ik gezocht naar de rol van emotie en lichaamsbewustwording bij kijken naar kunst. Hierdoor kon ik een bijdrage leveren aan inzichten over kunst en mentaal welzijn, met een expliciete rol voor Gen Z. Ik heb dit eerst onderzocht in de literatuur en vervolgens met een bijzonder empirisch onderzoek in het Van Gogh Museum.

Mijn enthousiasme om met jongeren en jongvolwassenen te werken en hen de kans te geven om te leren van inzichten die voorbij cognitie gaan heeft zich verdiept. Het is fantastisch om met elkaar te leren over de gelaagdheid van onderwerpen. Kunsteducatie is voor mij door de master nog meer een vakgebied geworden waar we een nieuwsgierige houding, onderlinge verbondenheid en verbeelding stimuleren.

Terug naar lijst
Delen