Kunsteducatie-alumni Sanne Wichman en Nathalie Roos zijn genomineerd voor de Eindwerkprijs

Gepubliceerd op

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Sanne Wichman en Nathalie Roos, oud-studenten van de Master Kunsteducatie, zijn genomineerd voor hun project 'Blacklight'. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (Raad van Toezicht), wijst op 24 maart een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Sanne Wichman en Nathalie Roos, oud-studenten van de Master Kunsteducatie, zijn genomineerd voor hun project Blacklight. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (Raad van Toezicht), wijst op 24 maart een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Blacklight
Sanne Wichman, danser en docent dans, en Nathalie Roos, docent beeldend en cultureel antropoloog, ontwierpen samen een interdisciplinair kunsteducatief project. Dit deden ze naar aanleiding van de vraag van het Holland Festival om een educatief programma op te zetten rond Exhibit B, een installatie van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Brett Bailey over Zuid-Afrika, slavernij, racisme en (post-)kolonialisme.

Sanne en Nathalie vertaalden Baileys thematiek naar de huidige Amsterdamse context. Ze kozen voor een samenwerking tussen dak- en thuisloze migranten en leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost. De daklozen van Inloophuis Makom brachten met hun levensverhalen de thematiek rond migratie, dakloosheid en racisme dichtbij voor de leerlingen. De verhalen vormden de inspiratiebron voor performances die zij samen creëerden en uitvoerden voor publiek.

Verbinding met de buitenwereld & relevantie voor het vak
Belangrijke criteria waarop de inzendingen van de Eindwerkprijs zijn beoordeeld, is de wijze waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Saundra Williams, manager Krater Art & Community: 'Deze studenten hebben niet alleen een bijzonder project uitgezet, het zijn bevlogen kunsteducatoren en projectontwikkelaars die zoeken naar de minder begane wegen. Naar concepten om minder voor de hand liggende doelgroepen samen te brengen en in contact te brengen met kunst.'

Maria Wüst, studieleider master Kunsteducatie: 'Dit project is een zeer geslaagd resultaat van een complex leerproces waarbij masterstudenten Kunsteducatie laten zien dat zij een kunsteducatief project kunnen ontwikkelen en realiseren waarin tot dan toe voor elkaar onbekende partijen tot interessante artistieke uitwisseling en samenwerking komen.'

Delen