Lectoraat publiceert onderzoeksresultaten over beoordeling in kunstvakken

v.l.n.r. Folkert Haanstra, Steven Faber (alumnus), Borius van der Meulen (alumnus), Hannie van Veldhoven (alumnus), Robert Klatser, Talita Groenendijk

Gepubliceerd op

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie heeft de onderzoekspublicatie 'Beoordelen in de kunstvakken: instrumenten en onderzoek' uitgebracht. Het rapport bundelt negen onderzoeksresultaten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst.

 

Beoordeling is een onontkoombaar gegeven in het onderwijs: de beoordeling van leerprestaties laat zien wat het onderwijs met leerlingen of studenten wil bereiken en heeft bereikt. Maar het wat en het hoe van beoordelen blijft lastig, in het bijzonder voor docenten in kunstvakken.

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK besteedde de afgelopen jaren extra aandacht aan het thema beoordeling. Deze publicatie bundelt negen onderzoeken die verricht zijn door docenten van de AHK die lid zijn van de kenniskring van het lectoraat, alumni van de master Kunsteducatie en twee onderzoekers van de UvA.

De publicatie werd gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst in de Academie van Bouwkunst op 3 februari, waar een aantal van de auteurs de bevindingen van hun onderzoek deelden. Borius van der Meulen lichtte de resultaten van het onderzoek naar de validiteit en toepasbaarheid van het beoordelingsinstrument voor theaterlessen toe, Talita Groenendijk de uitkomsten van de reviewstudie naar beoordelingsinstrumenten in danseducatie, en Steven Faber en Hannie van Veldhoven hun conclusies van het onderzoek naar de beoordeling van conservatoriumexamens piano. Robert Klatser sloot de dag af met een column over beoordelen in het kunstvakonderwijs.

De publicatie is hieronder te bekijken en is te bestellen via Sanne Kersten: sanne.kersten@ahk.nl.

Delen