Aanvraagronde Lerarenbeurs 2015 van start

Gepubliceerd op

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je van 1 april tot 1 juli een Lerarenbeurs aanvragen om je professionaliteit te verbeteren, je vakkennis te verbreden of te specialiseren.

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je van 1 april tot 1 juli een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie.

De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal 7.000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Verruiming voor meer masters
Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team. Vanaf dit jaar krijgen leraren daarom meer studietijd voor een master. Het gaat voor het hbo om een verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 8 uur. Ook kunnen leraren die eerder gebruik gemaakt hebben van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Tevens is de beurs beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

Aanvraagtermijn verlengd
Daarnaast hebben leraren nu een maand langer de tijd om een Lerarenbeurs aan te vragen. Op www.duo.nl/lerarenbeurs kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen van 1 april tot 1 juli 2015. Hier is ook meer informatie over de voorwaarden te vinden.

Delen