Video's symposium Emobodiment in Arts Education online

Gepubliceerd op

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie, het lectoraat Muziek, de master Kunsteducatie en de opleiding Docent muziek (ODM) van de AHK organiseerden op zaterdag 12 december 2015 in het Conservatorium van Amsterdam het symposium Embodiment in Arts Education. De videoregistraties van het symposium staan nu online.


In dit symposium stond het belichaamd denken in en rondom kunsteducatie centraal, specifiek daar waar het gaat om het in kaart brengen van lespraktijken in dans en muziek. Het lichaam is niet alleen een instrument, maar een primaire betekenisgever in de overdracht van muzikale en dansante kwaliteiten – zowel bezien vanuit het perspectief van de leerling als dat van de docent. Sleutelwoorden in dit symposium waren: multimodaal leren, co-agentschap, sensory attuning, de belichaamde pedagogische kennis van de muziek- en dansdocent en de rol van inter-sensorische ervaringen in het leren. Aan de hand van lezingen en workshops werden hedendaagse visies over het belichaamd denken in muziek en dans onder de loep genomen: hoe culturele betekenissen worden overgedragen en tot stand komen in muzikale en dansante leer- en maakprocessen.

De sprekers op het symposium waren: Shaun Gallagher, Jaco van den Dool, Eeva Anttila, Melissa Bremmer, en Carolien Hermans. Bekijk de videoregistraties.

Initiatiefnemers voor dit symposium waren Melissa Bremmer en Carolien Hermans. Zij zijn als docent verbonden aan beide opleidingen en maken als onderzoekers deel uit van de kenniskring van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK. Hun proefschriften staan in het teken van 'embodied leren en doceren'.

Delen