De Stemming

'Everything interesting begins with conflict', Pussy Riot.

Scholen lijken gevoelige onderwerpen als (homo)seksualiteit, politiek en radicalisering te vermijden. Is Kunsteducatie niet bij uitstek dé plaats waar leerlingen hun eigen opvattingen moeten kunnen verbeelden en ter discussie stellen? Wat gebeurt er als je jouw leerlingen in een kunstproject echt de volledige vrijheid geeft – anoniem en zonder groepsdruk?

Koole en Heijnen voerden met leerlingen een kunstexperiment uit op een cultureel gemêleerde vo-school. Leerlingen bouwen een 'stemlokaal', waarin medeleerlingen anoniem een bijdrage achter kunnen laten: een tekst, een tekening, een internetadres, een foto – alles is toegestaan. Na een dag wordt het ‘stemlokaal’ opgeklapt en wordt de actuele stemming op de school geopenbaard. Wat zien we: een scala aan opinies, of gaat de geest uit de fles?

Maarten Koole is docent beeldende kunst en vormgeving. Emiel Heijnen is docent en lector kunsteducatie.


Delen