Symposium Embodiment in Arts Education

Het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie, het Lectoraat Muziek, de master Kunsteducatie en de opleiding Docent muziek (ODM) van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten organiseerden op zaterdag 12 december 2015 het symposium Embodiment in Arts Education.

In dit symposium stond het belichaamd denken in en rondom kunsteducatie centraal, specifiek daar waar het gaat om het in kaart brengen van lespraktijken in dans en muziek. Het lichaam is niet alleen een instrument, maar een primaire betekenisgever in de overdracht van muzikale en dansante kwaliteiten – zowel bezien vanuit het perspectief van de leerling als dat van de docent. Sleutelwoorden in dit symposium waren: multimodaal leren, co-agentschap, 'sensory attuning', de belichaamde pedagogische kennis van de muziek- en dansdocent en de rol van inter-sensorische ervaringen in het leren. Aan de hand van lezingen en workshops werden hedendaagse visies over het belichaamd denken in muziek en dans onder de loep genomen: hoe culturele betekenissen worden overgedragen  en tot stand komen in muzikale en dansante leer- en maakprocessen.

Hieronder kunt u de videoregistraties van het symposium zien.

Shaun Gallagher

Melissa Bremmer

Jaco van den Dool

Eeva Anttila

Carolien Hermans

Initiatiefnemers voor dit symposium waren Melissa Bremmer en Carolien Hermans. Zij zijn als docent verbonden aan beide opleidingen en maken als onderzoekers deel uit van de kenniskring van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK. Hun proefschriften staan in het teken van 'embodied leren en doceren'.

Lees over het symposium op de pagina van het Conservatorium van Amsterdam. Daar vind je onder andere ook de publicatie 'Embodiment in Arts Education'.

Delen