Naar inhoud
 

Meld je aan voor de master Kunsteducatie!

Voor studiejaar 24-25

 

Meer weten over de Master Kunsteducatie?

Kom naar de informatieavond op 20 maart 2024

 

Nieuwsbrief master Kunsteducatie

Schrijf je in en blijf op de hoogte

 

Onderwijs- en Examenregeling

Download PDF

Gedurende de opleiding werk je actief aan je pedagogische, didactische en artistieke vaardigheden, onderzoek, ondernemerschap en kritische reflectie. Belangrijke thema’s in de opleiding zijn interdisciplinariteit, grootstedelijke en interculturele context en authentieke kunsteducatie. De opleiding kent twee afstudeeropdrachten: een praktijkonderzoek en een kunsteducatief project.

Studieprogramma

Het programma stelt je in staat om vanuit een persoonlijk studieperspectief je expertise verder te ontwikkelen. Het programma biedt:

 • kunsttheoretische verdieping, didactische innovatie en artistieke visieontwikkeling
 • verbindingen tussen onderzoek en praktijk
 • interdisciplinaire samenwerking met medestudenten onder leiding van ervaren kunstenaars
 • ontwikkeling van organisatorische vaardigheden en ondernemerschap.

De opleiding kent de volgende focuspunten:

 • een interdisciplinaire benadering
 • onderzoek, dankzij de nauwe aansluiting bij het lectoraat Kunsteducatie
 • culturele diversiteit, met aandacht voor de grootstedelijke context
 • sterke banden met de praktijk, dankzij een docententeam met een groot netwerk en veel praktijkervaring
 • authentieke kunsteducatie in zowel onderzoek als onderwijs.

De masteropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Het studieprogramma van de master Kunsteducatie bestaat uit onderstaande vakken

Jaar 1

 

Kunsteducatief ontwerpen

 

Teaching as artistic practice

 

Interdisciplinair artistiek samenwerken 1

 

Literatuuronderzoek

 

Kunstfilosofie

 

Lezingenserie

 

De opmaat

naar de module Kunsteducatief Project

Jaar 2

 

Kunsteducatief project

 

Empirisch onderzoek

 

Interdisciplinair artistiek samenwerken 2

 

Lezingenserie

 

Keuzeruimte

Praktisch zaken

 

Literatuurlijst

 

Studielast

Rondom de studie

Wil je meepraten over het beleid van de opleiding? Wil je weten wat de AHK aan mogelijkheden biedt om gezond te kunnen studeren? Op zoek naar een vertrouwenspersoon? Of wil je weten wat de examencommisie doet? Je leest het hier.

De examencommissie bewaakt dat de uitgereikte diploma’s gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de competenties die de opleiding nastreeft. Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent. Als dit geen oplossing biedt, kan contact opgenomen worden met de examencommissie. Deze zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER (onderwijs en examenregeling) naar behoren is toegepast.

De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan. Ook het besluiten over aanvragen tot vrijstellingen, het goedkeuren van persoonlijke studietrajecten en het optreden tegen fraude en plagiaat behoren tot het werkterrein van de examencommissie.

Academieraad
De academieraad van de Breitner academie bestaat uit 3 studenten en 3 medewerkers – waarvan één medewerker en één student van de master Kunsteducatie. Zij bespreken onderwerpen die de academie aangaan. Op MyAHK heeft de academieraad een community: word lid en blijf op de hoogte!

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit een docent en een eerste- en tweedejaars student en adviseert over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissie heeft zowel adviesrecht als instemmingsrecht op delen van de onderwijs- en examenregeling.

Hogeschoolraad
Voor algemene AHK-onderwerpen is er een Hogeschoolraad waarin één student en één medewerker per academie zitting heeft. Elke twee jaar zijn er verkiezingen. De HR overlegt regelmatig met het College van Bestuur van de AHK.

Persoonlijk contact
Tijdens de opleiding word je gedegen begeleid door onze docenten. Ook krijg je begeleiding van een mentor, zo staat jouw ontwikkeling centraal. Je werkt nauw samen met je medestudenten afkomstig uit alle disciplines van het werkveld. Zo leer je van elkaar en verrijk je jezelf en je carrière.

Mentoraat
Bij de opleiding wordt een mentor toegewezen voor jaar 1 en jaar 2.

Er zijn een aantal plenaire mentorlessen waarbij thema’s als samenwerking en feedback geven aan bod komen, maar het is ook de plek om ‘in te checken’ bij elkaar en dingen die spelen in de opleiding met elkaar te bespreken. Daarnaast is de mentor beschikbaar voor één-op-één gesprekken. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor studenten binnen de opleiding. In de lijn van het mentoraat worden ook gastlessen gegeven, zoals de Inclusivity Pathway Training o.l.v. Dr. Aminata Cairo (Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten en de workshop Hot Moments in the Classroom o.l.v. Siema Ramdas en Gabriel Peralta Alvarez van de VU LEARN! Academy.

Mentor jaar 1: Gabriela Acosta Camacho
Mentor jaar 2: Anouk Rutten

Studentendecaan
De studentendecaan Juul Beeren informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn. Studenten kunnen bij de studentendecaan terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

 • wet- en regelgeving
 • in- en uitschrijving
 • studiefinanciering
 • fondsondersteuning
 • verzekeringen
 • problemen met de studie
 • studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of handicap
 • stoppen of onderbreken van de studie
 • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
 • klachten- en beroepsprocedures

Ook met persoonlijke vragen en problemen kun je terecht bij de studentendecaan, zoals ziekte, psychische problemen, familieomstandigheden, gebrek aan motivatie of andere persoonlijke problemen die studievertraging zouden kunnen opleveren. In overleg met de studentendecaan wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen, want je moet je studie zo goed mogelijk kunnen (blijven) volgen of juist tijdig kunnen besluiten de studie te onderbreken of te staken.

De studentendecaan is tevens de contactpersoon voor buitenlandse studenten en voor studenten met een functiebeperking. De studentendecaan kan overleggen met en verwijzen naar interne en externe instanties. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via juul.beeren@ahk.nl.

Studentcoach
Als je tegen problemen aanloopt tijdens je studie kun je niet alleen bij je studentendecaan, maar ook bij de studentencoach terecht. Samen kunnen jullie bekijken of de individuele begeleiding, gericht op studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, bij jou past. De coach kan je ook verwijzen naar andere vormen van ondersteuning, binnen en buiten de AHK. Klik hier voor meer informatie.

Lees hier meer informatie over sociale veiligheid en vertrouwenspersonen op de AHK.
Sociale veiligheid
Vertrouwenspersonen

Na de studie

Na afronding van de master kun je vanuit een persoonlijke visie bijdragen aan ontwikkelingen in het werkveld van de kunsteducatie. De opleiding speelt in op de behoefte aan hoogopgeleide professionals met interdisciplinaire expertise, een onderzoekende houding en gezonde ondernemerszin.

Je bent goed toegerust voor uiteenlopende functies, zoals docent, coördinator of leidinggevende in het onderwijs, educatiemedewerker, adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden, of zelfstandig ondernemer.

In het VO is er grote behoefte aan docenten die Kunst algemeen en het vernieuwde CKV kunnen geven met de vereiste interdisciplinaire, kunsttheoretische en kunstdidactische kennis, en kunstcoördinatoren met goede organisatorische vaardigheden. Cultuurprofielscholen, het vmbo en mbo vragen naar didactisch vaardige docenten met kennis van actuele onderwijsconcepten.

Dankzij de verworven competenties op het gebied van projectmanagement, onderzoeksvaardigheden en strategisch inzicht zijn alumni van de master bekwaam om een leidinggevende functie te vervullen in een kunsteducatieve instelling, of een beleidsfunctie bij landelijke instellingen als Cultuurnetwerk Nederland, CITO of SLO.

Veel musea, podia en theater- en dansgezelschappen nemen hun educatieve taken steeds serieuzer. Hierdoor groeit de behoefte aan educatoren met een uitgesproken visie op de maatschappelijke taak van hun instelling. Daarbij is er grote vraag naar opgeleiden kunsteducatoren die buitenschoolse kunsteductie kunnen verzorgen. Hier is aandacht voor in het onderwijsprogramma. 

Adviesraden, adviesbureaus en gemeentes met stedelijk cultuurbeleid zijn geïnteresseerd in kunsteducatie als middel om sociale cohesie en identiteitsontwikkeling te bevorderen. Hiervoor zoeken zij regelmatig partners om bijvoorbeeld community art-projecten te ontwikkelen.

Onze alumni

Onze afgestudeerden presenteren zich online. Hieronder vind je zes willekeurige alumni; bekijk hier de afstudeerders van alle lichtingen.

Delen
 

Meld je aan voor de master Kunsteducatie!

Voor studiejaar 24-25

 

Meer weten over de Master Kunsteducatie?

Kom naar de informatieavond op 20 maart 2024

 

Nieuwsbrief master Kunsteducatie

Schrijf je in en blijf op de hoogte

 

Onderwijs- en Examenregeling

Download PDF