Na de studie

Na afronding van de master kun je vanuit een persoonlijke visie bijdragen aan ontwikkelingen in het werkveld van de kunsteducatie. De opleiding speelt in op de behoefte aan hoogopgeleide professionals met interdisciplinaire expertise, een onderzoekende houding en gezonde ondernemerszin.

Je bent goed toegerust voor uiteenlopende functies, zoals docent, coördinator of leidinggevende in het onderwijs, educatiemedewerker, adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden, of zelfstandig ondernemer.

AlumniAvonden
Een paar keer per jaar wordt er een speciale AlumniAvond georganiseerd om bij te praten en elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en onderzoeken met betrekking tot kunsteducatie. Er worden gastsprekers uitgenodigd en werk of onderoeken van alumni gepresenteerd. Lees hieronder de bogs van de bijeenkomsten.   

In het VO is er grote behoefte aan docenten die Kunst algemeen en het vernieuwde CKV kunnen geven met de vereiste interdisciplinaire, kunsttheoretische en kunstdidactische kennis, en kunstcoördinatoren met goede organisatorische vaardigheden. Cultuurprofielscholen, het vmbo en mbo vragen naar didactisch vaardige docenten met kennis van actuele onderwijsconcepten.

Dankzij de verworven competenties op het gebied van projectmanagement, onderzoeksvaardigheden en strategisch inzicht zijn alumni van de master bekwaam om een leidinggevende functie te vervullen in een kunsteducatieve instelling, of een beleidsfunctie bij landelijke instellingen als Cultuurnetwerk Nederland, CITO of SLO.

Veel musea, podia en theater- en dansgezelschappen nemen hun educatieve taken steeds serieuzer. Hierdoor groeit de behoefte aan educatoren met een uitgesproken visie op de maatschappelijke taak van hun instelling.

Adviesraden, adviesbureaus en gemeentes met stedelijk cultuurbeleid zijn geïnteresseerd in kunsteducatie als middel om sociale cohesie en identiteitsontwikkeling te bevorderen. Hiervoor zoeken zij regelmatig partners om bijvoorbeeld community art-projecten te ontwikkelen.

Onze alumni

Onze afgestudeerden presenteren zich online. Hieronder vind je zes willekeurige alumni; bekijk hier de afstudeerders van alle lichtingen.

Alumna Tamar Clasquin vertelt over haar ervaringen tijdens de master Kunsteducatie.

Alumna Aaltje van Zweden vertelt over haar studie aan de master Kunsteducatie.

Delen