Literatuurlijst

Vak: Literatuuronderzoek
Docenten: Talita Groenendijk en Marike Hoekstra

Reader: Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
 

Vak: Empirisch onderzoek
Docenten: Talita Groenendijk en Nathalie Roos

Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen (2 e druk). Meppel, Nederland. Boom, € 32,00

Pas aanschaffen in het tweede jaar van de studie.


Vak: Kunsteducatief ontwerpen

Docenten: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

Heijnen, E., & Bremmer, M. (2020). Wicked Arts Assignments. Practising Creativity in Contemporary Arts Education. Valiz. ISBN 978-94-92095-75-6 | € 19,90 (verschijnt in augustus 2020)

Vak: Reflecties op kunst en cultuur
Docent: Jappe Groenendijk

Reader (o.v.b.): is tegen betaling te koop bij het studiesecretariaat bij aanvang van de opleiding.


Vak: Kunsteducatief project

Docenten: Lars Deltrap & Marcel de Groen

Kor, R. (2015). Werken aan projecten: tien stappen naar projectsucces. Vijfde druk.
Deventer: Vakmediamanagement.net. ISBN: 9789013056303

 

 

 

Delen