De Opmaat

naar de module Kunsteducatief Project

Voor De Opmaat starten de studenten in leerjaar 1 met de voorbereidingen voor de module Kunsteducatief Project. Studenten hebben een aantal dagen de tijd om ideeën op te doen, colleges te volgen en te sparren over eerste ideeën voor het Kunsteducatief Project met peers, docenten en externen uit het veld. Er wordt toegewerkt naar het vormgeven van een eerste concept in tweetallen, dit concept wordt vervolgens gepitcht voor publiek. Studenten ontvangen feedback en dienen dit meenemen voor de start de volledige module in tweede jaar.

Omvang: 2ECTS

Delen