Empirisch onderzoek

De module bestaat uit hoor- en werkcolleges over kwalitatief onderzoek aan de hand van het boek boek Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De werkcolleges omvatten ook een training in het gebruik van interviews, observaties en learner reports. Parallel hieraan ontwerpen studenten een kleinschalig empirisch kwalitatief onderzoek op basis van een gezamenlijk onderzoeksthema.

De uitvoering van het onderzoek gebeurt in samenwerking met een medestudent. De studenten ontwikkelen zelf een probleemstelling. Het is mogelijk om een interventiestudie te doen, een ontwerponderzoek of een beschrijvend of evaluatief onderzoek.

De module wordt afgesloten met een ‘refereerseminar’, waarin studenten de resultaten van hun onderzoek presenteren. In de discussie wordt besproken in hoeverre het onderzoek heeft bijgedragen aan de verheldering of oplossing van de gegeven probleemstelling. 

Voorbeelden

Alle onderzoeken van studenten zijn online gepubliceerd en op de pagina Onderzoek te raadplegen.
Bekijk hier het empirisch onderzoek van Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer dat werd gepubliceerd in Cultuur + Educatie.

Omvang: 12 ECTS

 

 

Delen