Interdisciplinair artistiek samenwerken

Deze module is gericht op de verdieping van de artistieke competenties van de docent/kunstenaar. In jaar 1 ligt de focus op het verkennen en verdiepen van interdisciplinaire denk- en maakprocessen tijdens artistiek onderzoek. Onder leiding van kunstenaar Henk Schut wordt samen met medestudenten bewust en speels geëxperimenteerd en actief gereflecteerd. Afsluitend worden werkprocessen en resultaten met het publiek gedeeld. De opbrengsten van de experimenten worden vastgelegd in procesgerichte dagregistraties, schriftelijke reflecties en een individueel eindverslag.

Omvang: 4ECTS

Kunstenaar-docent Henk Schut vertelt over Right of Way, zijn geluidsinstallatie met 64 speakers opgesteld op de NDSM-werf. Als bezoeker speel je al schommelend of wandelend door de ruimte met de speakers mee.

 

Delen