Kunstfilosofie

De module bestaat uit een doorlopende reeks hoor-/werkcolleges waarin de docent en de studenten aan de hand van gerichte vragen met elkaar in gesprek gaan over de bestudeerde teksten. De studenten bereiden korte presentaties voor die als startpunt voor de discussies dienen. De reeks wordt afgesloten met de collectieve bespreking van essays. De essays worden vervolgens gebundeld en in eigen beheer uitgegeven.

De collegestof bestaat uit: 

  • A.A. van den Braembussche, Denken over kunst. Bussum: Coutinho.
  • Een reader met diverse filosofische kernteksten over kunst en cultuur.

Voorbeeld
Student Gina Sanches publiceerde haar essay in Mister Motley.
Student Meldrid Ibrahim publiceerde haar essay in Mister Motley.
Student Ellen Oosterwij publiceerde haar essay in Mister Motley.

Omvang: 7 ECTS

Delen