Onderzoek

In de module Onderzoek ontwikkel je vaardigheden in drie relevante onderzoeksdisciplines: literatuuronderzoek, kwalitatief veldonderzoek en arts-based research. Methodes uit het sociaalwetenschappelijk domein worden toegepast om kleinschalig kwalitatief onderzoek in de kunsteducatieve praktijk uit te voeren. Dit onderzoek kan evaluerend, verkennend, beschrijvend, toetsend, vergelijkend zijn of gebaseerd op een interventie.

De uitvoering van het onderzoek gebeurt in samenwerking met een medestudent. Samen ontwikkelen jullie een probleemstelling op basis van een vraag uit de praktijk.

Er is geen extra kennis of ervaring vereist boven het niveau van de bachelor in een kunstvak(docenten)opleiding.

Onderzoeken raadplegen
De onderzoeken van studenten worden online gepubliceerd op de pagina Onderzoek.

Publicaties
Regelmatig worden afstudeeronderzoeken van studenten geplaatst in wetenschappelijke tijdschriften.

  • Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer: ‘Een toolkit voor de ideeontwikkeling bij ontwerpend leren’. In: Cultuur + Educatie(2019, 51).
  • Ellen Oosterwijk ‘“Kunnen we dit maken?” De mogelijkheden van maakonderwijs in het voortgezet onderwijs’. In: Cultuur+Educatie(2019, 51).
  • Priya Keet en Harmke Datema-Chang: ‘Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas’. In: Tijdschrift voor Lerarenopleiders (2020, 3).
  • Hanna Salonen en Olav van den Brekel: ‘Transforming images: A collaborative art exercise to debunk biases’. In: International Journal of Education Through Art (Volume 16, 3).
Delen