Arbeidsmarkt

Waar kun je met het BIK-certificaat aan de slag?

De opleiding leert professioneel kunstenaars om hun kunstenaarschap uit te dragen naar basisschoolleerlingen. BIK-kunstenaars werken projectmatig in het basisonderwijs en zijn dus niet in dienst van een school.

De projecten vinden meestal tijdens schooluren plaats. Maar ook buiten de normale lestijden worden kunstenaars door basisscholen ingezet, vanwege de ontwikkeling van de brede school en toename van de naschoolse opvang die scholen aanbieden.

Alumni werken o.a.:

 • met eigen projecten op basisscholen in het hele land
 • als educatief medewerker of programma-ontwikkelaar bij cultuureducatie-instellingen
 • in het voortgezet onderwijs
 • in het speciaal onderwijs
 • in schoolbrede projecten met als resultaat een blijvend kunstwerk op school
 • in projecten na schooltijd
 • in het geven van trainingen creatief proces aan schoolteams
 • als rondleiders en workshopdocenten in musea
 • met eendaagse projecten als tijdelijke vervanging van zieke leerkrachten

Hoe komt een BIK-kunstenaar aan opdrachten?

Een BIK-kunstenaar krijgt zijn opdrachten:

 • door zelf actief basisscholen te benaderen
 • via bemiddeling door kunst/cultuureducatie-instellingen.

Wat verdient een BIK-kunstenaar?

Er zijn geen vaste richtlijnen voor een uurtarief. De meeste BIK-kunstenaars houden een uurtarief aan dat vergelijkbaar is met de uurtarieven die gelden in de cultuureducatie sector. Uit een steekproef onder BIK-kunstenaars blijkt dat ze ongeveer 8 tot 10 projecten per schooljaar uitvoeren en daarmee, afhankelijk van de omvang, gemiddeld zo'n 975 euro per project verdienen. 

Delen