FAQ

Waarom deze opleiding?

Basisscholen maken graag gebruik van de creativiteit van kunstenaars. Vanwege hun achtergrond, talent en kijk op de wereld leveren kunstenaars een waardevolle aanvulling op het bestaande cultuureducatieve aanbod. Scholen kiezen het liefst voor een kunstenaar met ervaring, kwaliteit en affiniteit met kinderen.

Cultuureducatie is opgenomen in het kerncurriculum van de basisschool en de school krijgt hiervoor extra middelen. Hierdoor neemt de vraag naar kwalitatief hoogwaardige projecten van ‘echte’ kunstenaars toe. Om daaraan te voldoen, is in 2002 de opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK) gestart. Inmiddels hebben ruim 800 kunstenaars het BIK-diploma gehaald. Het merendeel voert met veel succes regelmatig projecten uit in het basisonderwijs.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Voor professionele kunstenaars uit alle kunstdisciplines, die naast hun kunstenaarspraktijk een artistieke uitdaging zien in het projectmatig werken met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Je moet je willen verdiepen in ontwikkelingen op het cultuureducatieveld, kennis willen opdoen over pedagogiek en didactiek.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Je leert vanuit je kunstenaarschap (grotere) projecten voor het primair onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. In de opleiding ontwikkel je de competenties: Pedagogisch-didactisch vermogen, organisatorisch vermogen, visie en reflectief vermogen, samenwerken en ondernemerschap in het onderwijs. De BIK-opleiding sluit aan bij je eerder verworven competenties: de (levens)ervaring en vaardigheden die je inmiddels hebt opgedaan. De opleiding is praktijk- en ervaringsgericht; je stelt je eigen doelen in relatie tot de te ontwikkelen competenties.

Welke voordelen heeft het BIK-certificaat?

Basisscholen kennen de BIK-opleiding en zien het certificaat als keurmerk. De BIK-opleiding is geregistreerd als post-hbo-opleiding. Als gediplomeerd kunstenaar ontvang je naast het certificaat ook het CPION-post-hbo-diploma. Met het certificaat en het diploma kun je als BIK-kunstenaar projecten uitvoeren op alle basisscholen.

Wat kost de opleiding?

Voor het studiejaar 2024-2025 zijn de kosten voor deelname vastgesteld op € 3500,-. Via Cultuur + Ondernemen is het mogelijk voor je opleiding een voordelige lening af te sluiten. Het bedrag kan in termijnen betaald worden.

Tijdens de opleiding leer je om voor de laatste praktijkopdracht met de school te onderhandelen over een vergoeding. Dat levert vaak circa € 500 aan inkomsten op.
 

Kan ik gebruikmaken van een financieringsregeling?

Ja, voor deze opleiding kan je een PPO medefinanciering aanvragen. PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling en is bedoelt voor alle werkenden en werkzoekenden met een relatie tot de culturele en creatieve sectoren. Met Werktuig PPO kun je medefinanciering ontvangen voor een professioneel ontwikkeltraject. 

Lees hier meer over Werktuig voor Ontwikkeling – PPO (werktuigppo.nl)

Delen