Naar inhoud
 

Meld je aan voor de module Inclusieve leer- en werkomgeving!

Er zijn 12 plekken beschikbaar, de aanmelding sluit zodra dit aantal is bereikt.

Feedback en toetsing (BKE)

In deze module staat de verdieping van de vaardigheden die je als docent toepast in feedback- en toetsingssituaties centraal. We benaderen dit thema via verschillende onderwerpen, waaronder de beoordeling van groeipotentieel, het effectief geven van feedback en het ontwerpen van zinvolle feedbackloops binnen het onderwijsprogramma, het omgaan met bedreigingen van het eigen oordeel, en tenslotte het managen van groeps- en integrale beoordelingen.

Na het volgen van deze module ontvang je het BKE-certificaat. Hiermee toon je aan dat je:

 • In staat bent het onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student zorgvuldig te doen. Je oordeel daarover toets je aan de hand van de kwaliteitscriteria voor toetsing. Dat zijn validiteit, betrouwbaarheid, haalbaarheid en transparantie;
 • Je ervan bewust bent dat feedback en toetsing verbonden zijn aan het onderwijsleerproces waarbij de feedbackcyclus en onderwijscyclus bijdragen aan de borging van de toetskwaliteit;
 • Inzicht kunt krijgen in de individuele ontwikkeling van de student door systematisch te toetsen en feedback te geven;
 • Je bewust bent van de beoordelingseffecten die invloed kunnen hebben op het beoordelingsvermogen. Daarnaast ben je bekend met maatregelen om de beoordeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en weet je hoe je dit kunt bespreken en verbeteren in het geval van een integrale beoordeling door een commissie. 

Praktische informatie

 • De module is verplicht voor alle AHK docenten met een aanstelling van 0,4 fte of groter en die zich tijdens het onderwijsproces als examinator met feedback en toetsing bezighouden;
 • Deze module is verplicht voor het behalen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).
 • De studiebelasting is 40 uur waarvan 20 uur zelfstudie.

Sessies op locatie en zelfstudie. De voertaal is tweetalig, zowel Engels als Nederlands. Je leert door te werken aan praktijkvraagstukken van deelnemers.

Voor deze module maken we gebruik van Leerpodium.

We bieden in schooljaar 24/25 twee startmomenten aan: het eerste startmoment begint op vrijdag 20 september en het tweede startmoment op woensdag 4 december. Voorafgaand aan de training ontvang je een voorbereidende opdracht.

Startmoment 1 - de bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

 • 20 september 2024
 • 18 oktober 2024
 • 22 november 2024
 • 13 december 2024
 • Assessment 14 februari 2025 (09-30 - 17.00 uur - voor deze dag reserveer je een tijdsblok van ongeveer anderhalf uur gedurende de dag)

Startmoment 2 - de bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 • 4 december 2024 
 • 22 januari 2025 
 • 5 maart 2025 
 • 2 april 2025 
 • Assessment 21 mei 2025 (09.30 - 17.00 uur - voor deze dag reserveer je een tijdsblok van ongeveer anderhalf uur gedurende de dag)

Je leert in een groep met maximaal 12 AHK-collega's.

Voor vragen neem contact op met coördinator Esra Diekmeijer (didactiek@ahk.nl)

 

Inhoud van de module

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid
Deze module is een verplicht onderdeel voor het behalen van je Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Ben je al in het bezit van een BDB? Dan hoef je deze module niet meer te volgen. 

Aanmelding Feedback en toetsing (BKE)

Feedback en toetsing aanmeldformulier module studiejaar 2024-25

Aanmelden Feedback en toetsing (BKE)
 

Terug naar overzicht docentontwikkeling

Delen
 

Meld je aan voor de module Inclusieve leer- en werkomgeving!

Er zijn 12 plekken beschikbaar, de aanmelding sluit zodra dit aantal is bereikt.