Naar inhoud
 

Check ahk.nl/ondernemen

Het platform voor onze studenten

 

BeroepKunstenaar

Praktische info over werken in de kunst- en cultuursector

Ondernemerschap

Meer dan de helft van de AHK-alumni start direct na de opleiding als zelfstandige, ook veel studenten werken al als zzp’er. Daarnaast werken veel alumni met korte arbeidscontracten. Een ondernemende houding en kennis van ondernemerschap zijn essentieel voor een succesvolle carrière, binnen en buiten de eigen discipline, als zelfstandige en/of in een hybride beroepspraktijk.

Succesvol ondernemen impliceert doorlopend een betekenisvolle en profijtelijke invulling geven aan het vak binnen een veranderende arbeids- en kunstmarkt. Fair practice ligt hieraan ten grondslag: onze alumni weten op een duurzame manier hun eigen beroepspraktijk in te richten: als werknemer, zzp’er of ondernemer met een klein of groter bedrijf.

Werken in de kunst en cultuur-sector
Het is meer dan een vak binnen het curriculum: de manier waarop dit aan bod komt, wordt steeds aangepast aan het eigen vak en aan de actualiteit. Studenten leren het werkveld kennen door gastlessen, bezoeken aan instellingen en evenementen op school. Ze doen praktijkervaring op door stages en projecten. Daarnaast is er aandacht voor studieloopbaanbegeleiding, leren studenten hoe ze hun eigen werk kunnen organiseren en krijgen ze lessen over het starten van een (zelfstandige) beroepspraktijk.

Beroepkunstenaar en aanvullend aanbod ondernemerschap
Een deel van het budget dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs, wordt ingezet voor extra aanbod op het gebied van ondernemerschap. Daarbij voortbouwend en in aanvulling op de vakken rond ondernemerschap in de curricula. Zo ondersteunt de AHK, in samenwerking met partners, studenten en alumni bij de voorbereiding en ontwikkeling op de (wereldwijde) arbeidsmarkt. Zij kunnen gebruik maken van de online kennisbank BeroepKunstenaar en deelnemen aan aanvullende cursussen en trainingen op een moment dat zij daar behoefte aan hebben.

Art & Society 
De AHK biedt talentvolle alumni van de zes academies de mogelijkheid om deel te nemen aan een postgraduate Art & Society-programma. Tijdens dit programma heeft deze selecte groep een werkplek in de Culture Club op het Marineterrein waar zij de ruimte krijgen om te creëren, te testen en elkaar te ontmoeten. Samen leggen zij nieuwe verbindingen en onderzoeken zij hoe door co-creatie tussen de disciplines het klassieke kunstonderwijs kan transformeren. Lees hier meer over het Art & Society-programma en maak kennis met de deelnemers. 

Delen
 

Check ahk.nl/ondernemen

Het platform voor onze studenten

 

BeroepKunstenaar

Praktische info over werken in de kunst- en cultuursector