Cultureel Ondernemerschap en Creatieve Industrie

Op 5 maart 2013 organiseerde de AHK een managementconferentie over cultureel ondernemerschap en creatieve industrie. Hier bracht de AHK in beeld wat zij op dit gebied doet. Bekijk hier de verschillende programmaonderdelen van de conferentie.

Programma

Het programma van de conferentie bevatte de volgende onderdelen:

Jet de Ranitz opent de dag. Terwijl we hier praten over cultureel ondernemerschap in het onderwijs, krijgen derdejaars van de ATKA les over dit onderwerp. Er gebeurt veel meer dan we van elkaar weten. Hoe maken we dit zichtbaar zodat studenten, medewerkers en het werkveld elkaar op dit vlak kunnen inspireren?
Lees verder

Giep Hagoort begint met het motto van de dag: 'Naar een AHK-agenda voor cultureel ondernemendheid, onderwijs, onderzoek, praktijk'. De kennis hebben we in huis, maar hoe trekken we dit op een hoger plan? 

Janneke van der Wijk legt uit hoe het CvA vorm geeft aan cultureel ondernemerschap en ondernemendheid: in het onderwijs én als instelling. Dit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door lessen, projecten, stages, de vorm van examens, internationale samenwerkingen, netwerken, relaties met podia en ‘life long learning’. De concurrentie in het werkveld is groot: studenten én docenten weten dat een ondernemende houding heel belangrijk is voor het slagen in de muziekwereld. 

Naar aanleiding van de inleiding en de case study delen de panelleden van verschillende faculteiten hun visies. Het discussiepanel bestaat uit Aart Oxenaar, Riemer Knoop, Jan Zoet, Bridget Kievits, Bart Römer, Maria Wüst en Giep Hagoort. Vragen die aan bod komen:

 • Hoe staat het met de integratie van ondernemerschap in het curriculum?
 • Hoe zorg je dat het aanbod op het gebied van cultureel ondernemerschap ook landt bij de studenten? Wat is de rol van life long learning daarbij?
 • Hoe moeten we omgaan met die nieuwe student en veranderende beroepspraktijk?
 • Hoort bij excellent opleiden ook excellent ondernemend opleiden?
 • Welke kansen liggen er in het internationaal perspectief?
 • Studenten van de Reinwardt Academie over de minor Cultureel ondernemen.
 • Studenten van de Theaterschool over GAOZ, een maakweek waarin ze onderzoek doen naar de relatie tussen actualiteit en theatermaken.
 • Studenten van de Academie van Bouwkunst over de debatserie In de toekomstige tijd.

Lees verder

Deelnemers bespraken vervolgens in groepen en aan de hand van een case verschillende aspecten van ondernemerschap in het onderwijs. De conclusies zijn aan de hand van tekeningen onder leiding van Martin Haring en Giep Hagoort teruggekoppeld tijdens de feedbackshow.

 • Ondernemendheid en nieuwe beroepsprofielen: hoe reageren en anticiperen opleidingen op een veranderend werkveld? Case: Gwenoële Trapman (THE) vertelt over de Creative Producer.
 • Ondernemendheid en werkveld: op welke manieren werken we daarmee samen? Case: Marjan Otter (RWA) spreekt over de ervaringen met de minor Cultureel Ondernemen.
 • Ondernemendheid in het onderwijs: hoe bereiden we studenten voor op een leven als ZZP’er? Case: Marieke Oremus (CvA) over het DOK-programma (De Ondernemende Kunstenaar).
 • Ondernemendheid en life long learning: wat is de betekenis van bij- en nascholing? Case: Maria Wüst (master KE) over de opleiding als ondernemer.
 • Ondernemendheid en cross overs in kunst en creatieve industrie: welke samenwerkingsverbanden gaan we aan? Case: Patricia Ruisch (AvB) over de Summerschool Landscape Architecture.
 • Kennisinfrastructuur voor ondernemerschap aan de AHK: hoe kunnen we bestaande kennis en ervaring delen? Case: Judith Prins over de website BeroepKunstenaar.nl.

De managementconferentie was een inspirerende dag. Het College van Bestuur bepaalt in overleg met de directies de vervolgstappen.

Delen