Ondernemendheid

Voorwoord door Jet de Ranitz, Voorzitter College van Bestuur
Ondernemerschap in kunst en cultuur staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Nieuw is dit allemaal niet. Of je nu voorstellingen, schilderijen of tentoonstellingen maakt – ze zijn pas geslaagd als je ze weet te verkopen. Gewoon handelsverkeer dus, waarbij originaliteit, zeggingskracht en esthetiek bepalend zijn voor succes.

Wie het debat in de politiek volgt zou kunnen denken dat ondernemerschap alleen maar over private inkomsten van instellingen gaat. Of dat het een eufemisme voor bezuinigen is. Bij ons gaat het daar in elk geval niet over.

Een ondernemer benut kansen, innoveert, investeert, reageert op maatschappelijke veranderingen, is niet bang zichzelf te verkopen en sluit aan bij de behoefte van zijn publiek. Dit wil niet zeggen dat je voor de massa moet produceren: het gaat erom dat je weet wie je publiek is en hoe je dat bereikt, ook als het underground is. Wie onderneemt, is nu eens succesvol en dan weer niet. Mislukte experimenten staan vaak aan de bron van succesvolle initiatieven. Ondernemerschap slaat dus op vele aspecten; alles bij elkaar is het vooral een houding. Misschien is het daarom beter om te spreken over ondernemendheid.

We zijn in de kunsten niet zo gewend om het commerciële jargon te gebruiken. Het gaat de kunstenaar immers niet om geld. Het begint en eindigt met creatie. Maar de professioneel kunstenaar wil ervan leven en kan niet anders dan zich in een breder kader te plaatsen. Datzelfde geldt voor kunstinstellingen en hun medewerkers, docenten, etc.

Op de AHK is die context dan ook een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Al onze opleidingen hebben curriculumonderdelen die met het ontwikkelen van ondernemendheid te maken hebben. De één wat nadrukkelijker dan de ander.

Op de managementconferentie willen we in beeld brengen wat we allemaal al doen. Vervolgens bespreken we wat nieuwe uitdagingen zijn, in het licht van het veranderende werkveld. Aan de hand van de uitkomsten zullen we binnen de faculteiten en het CvB onze agenda op het vlak van ondernemendheid bepalen. Opdat we onze studenten alle kans geven op maatschappelijk succes en de politiek en passant van weerwoord weten te voorzien.


Delen