Making a Living from the Arts

Op donderdag 14 en vrijdag 15 september 2017 opende de Academie voor Theater en Dans, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), haar deuren voor de conferentie ‘Making a living from the Arts’. Deze conferentie werd georganiseerd door ELIA (de Europese netwerkorganisatie waarin 250 instituten voor kunstonderwijs uit 49 landen zich verenigd hebben) in samenwerking met de AHK. Tijdens ‘Making a living from the arts’ bogen kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit heel Europa zich over ondernemerschap en social impact binnen de kunsten.

Ondernemerschap in de kunsten
Net als in andere vakgebieden worden ook binnen de kunsten het leven-lang-leren, de continue ontwikkelen van vaardigheden en groeiende flexibiliteit steeds belangrijker. Met de maatschappelijke uitdagingen en de druk van de globalisering wordt het steeds belangrijker voor creatieve professionals om hun positie in de samenleving te versterken. Voor kunstdocenten is het de uitdaging tegemoet te komen aan deze behoeften van toekomstige kunstenaars. ‘Making a living from the arts’ bood een platform voor kennisdeling over modellen en praktijken op het gebied van cultureel ondernemerschap binnen en buiten het hoger onderwijs. 

Over de conferentie
De conferentie begon met het uitdagen van waarden, overtuigingen en mythen rond het woord 'ondernemerschap', het stimuleren van een kritisch debat over verschillende discoursen en de misvattingen rond ondernemerschap binnen de kunsten. Aan de hand van voorbeelden van innovatieve praktijken binnen de kunsten en het kunstonderwijs kwamen vervolgens vijf subthema’s aan bod: Social impact and social innovation, expanded professionalism in the arts, creative responses to labour struggles, approaching entrepreneurship in higher arts education, entrepreneurial initiatives: new models of education.

Bekijk een uitgebreide terugblik en fotoreportage op de website van ELIA

Delen