Onderwijs in ondernemen

Een ondernemende houding en kennis van ondernemerschap zijn belangrijk voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt. De opleidingen aan de AHK hebben ondernemende vaardigheden en voorbereiding op de beroepspraktijk als werknemer of als zelfstandige op verschillende manieren verankerd in de curricula:

Kennismaken met het werkveld

Alle opleidingen onderhouden nauwe banden met het werkveld. Studenten leren de spelers in het veld kennen door gastlessen, bezoeken aan instellingen en evenementen binnen en buiten de academies. Ze ontdekken zo tijdens de studie waar hun wensen en kansen liggen. Lees verder

Loopbaanontwikkeling

Wat wil ik en hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Studieloopbaanbegeleiding wordt op verschillende manieren aangeboden. Ondernemende vaardigheden zoals presenteren, netwerken of solliciteren kunnen hier onderdeel van zijn. Lees verder

Praktijkervaring

De meeste studenten doen tijdens de opleiding werkervaring op door stages en door projecten met externe partijen. Door deze praktijkervaring leren studenten waar ze goed in zijn en waar ze zich eventueel in willen specialiseren. Voor de opleidingen in de podiumkunsten geldt dat studenten hun voorstellingen en concerten soms van begin tot eind zelf moeten produceren. Lees verder

Organiseren van het werk

Vakken als projectmanagement en begroten staan bij verschillende opleidingen op het programma. Voor productiestudenten is dit vanzelfsprekend een groter onderdeel van het curriculum dan voor uitvoerende kunstenaars. Bij de ene opleiding maken marketing en pitchen expliciet onderdeel uit van bovengenoemde vakken, bij andere opleidingen is het werven van publiek onderdeel van het maken van een voorstelling. Lees verder

Starten (zelfstandige) beroepspraktijk

Waar ga je straks van leven? Wat moet je voor jezelf of je bedrijf regelen? Wanneer moet je naar de Kamer van Koophandel? Wat leg je vast in een contract en wat is fair practice? Zakelijke beroepsvoorbereiding is onderdeel van de opleiding. De AHK onderhoudt daarnaast BeroepKunstenaar om studenten en alumni hierbij te ondersteunen. Lees verder

Extra aanbod naast het onderwijs

Voor studenten die naast hun opleiding hun ondernemerskwaliteiten willen verbeteren, biedt de AHK extra cursussen en trainingen. De agenda staat op www.ahk.nl/ondernemen. Studenten kunnen ook gebruik maken van de Makerspace en de VR Academy. Voor afgestudeerden biedt de AHK het Art & society-programma.

Delen