Loopbaanontwikkeling

Wat wil ik en hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Diverse opleidingen hebben uren voor  studieloopbaanbegeleiding op het rooster staan. Ondernemende vaardigheden zoals presenteren, netwerken en solliciteren kunnen hier onderdeel van zijn.

Afstudeerplan VFX&IM

Studenten Visual Effects and Immersive Media krijgen aan het eind van het tweede jaar via het afstudeerplan, en met name de SWOTanalyse, zicht op welk opleidingsprofiel het meest bij hun beroepsbeeld past. Daarnaast ontstaat een goed beeld van de kennis, vaardigheden, en beroepsattitudes (competenties) die daarbij nodig zijn en of deze reeds aanwezig zijn dan wel nog verder ontwikkeld moeten worden in het derde en vierde jaar.

Lees verder

Studieperspectief

Elke groep op de Breitner heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB). De SLB-bijeenkomsten in het eerste jaar zijn gericht op informatieverstrekking m.b.t. de studie en regie over de eigen studie(loopbaan) en de eigen persoonlijke (competentie)ontwikkeling. Tijdens het ontwikkelassessment ‘de RefleX’ presenteren studenten zichzelf als kunstenaar en docent; benoemten ambities, sterke punten en aandachtspunten; en geven constructieve feedback op doelen en ambities van medestudenten.

Lees verder

Portfolio met reflectie

Systematische individuele terugblik van de student cultureel erfgoed met de studieloopbaanbegeleider op verschillende momenten in de studie. Het doel van het ontwikkelportfolio is om bewust te werken aan de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het afstuderen en de start op de arbeidsmarkt. Studenten bouwen met dit portfolio aan hun cv en hun visitekaartje.

Lees verder

Managing your talents

Onderdeel van de master Pop is het vak managing your talents waarin studenten o.a. inzicht, kennis en een strategie ontwikkelen om specifieke obstakels van het artistieke vakgebied te overwinnen.
Lees verder in de studiegids

Ondernemingsplan Regie

Het ondernemingsplan gaat over het perspectief dat de toekomstig regisseur verwezenlijkt wil zien worden in het bestaande of toekomstige werkveld. Studenten beschrijven een plan van aanpak om die plek te bereiken. Lees verder

Praktijkcoördinatie Bouwkunst

De beroepservaring die studenten tijdens hun studie opdoen, moet er toe leiden dat zij aan het einde van hun studie beschikken over de juiste kennis, het inzicht en de vaardigheden. Studenten bespreken met de praktijkcoördinator wat de daarbij passende werkzaamheden zijn. Lees verder

Delen