Praktijkervaring

De meeste studenten doen binnen het curriculum werkervaring op door stages en door projecten met externe partijen. Door deze praktijkervaring leren studenten waar ze zich eventueel in willen specialiseren en wat hun werk betekent in de maatschappij. Voor de opleidingen in de podiumkunsten geldt dat studenten hun voorstellingen en concerten soms van begin tot eind zelf moeten produceren. Bij de Filmacademie werken alle vakspecialisten samen aan producties zoals dat ook in de praktijk gebeurt. Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

Kunst en omgeving

In het vak Kunst en Omgeving zijn alle vormen van werk toegestaan waarin ‘de maatschappij als materiaal' centraal staat. De studenten leren werkstrategieën kennen om publieke ruimtes en sociale interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor kunstprojecten in te zetten.

Lees verder

Stages

Studenten van de Breitner Academie lopen elk jaar stage op een school of culturele instelling. Kijk hier hoe studenten dat ervaren.

Buitenschools curriculum Academie van Bouwkunst

De Academie van Bouwkunst combineert een binnenschools en buitenschools curriculum. Dat betekent dat studenten beroepservaring opdoen naast hun studie. Zij zijn in dienst zijn bij een architectenbureau, een stedenbouwkundig bureau of landschapsbureau, of werken als zelfstandige werken voor verschillende opdrachtgevers.

Lees verder

.

CvA Booking Agency

Praktijkervaring zit in het onderwijs; studenten spelen vanaf de eerste dag voor publiek, op podia binnen en buiten het Conservatorium, solo, in ensembles, bands en orkesten. Via CvA Booking Agency kunnen studenten ook voor evenementen geboekt worden. 

Lees verder

Stages Filmacademie

Studenten van de Filmacademie lopen hun stages bij professionele bedrijven en/of zelfstandigen in het film- en televisiewerkveld.

Lees verder over stages

Stages Filmacademie

Stage is een belangrijk onderdeel van de opleidingen aan de Nederlandse Filmacademie waarbij de studenten in de beroepspraktijk oefenen en leren. Daardoor krijgen ze extra mogelijkheden om meer over het vak en over zichzelf te leren. Lees verder

Kunsteducatief project

Als afstudeeropdracht initiëren studenten een kunsteducatief project dat zij zelf ontwerpen en als projectleider uitvoeren. Het project kan worden uitgevoerd op een school, een kunsteducatieve instelling of in een relevante andere context.

Lees verder

Stages Reinwardt Academie

Studenten Cultureel erfgoed lopen stage bij een erfgoedinstelling of een (overheids)instelling die gelieerd is aan de erfgoedsector. De Reinwardt Academie beschikt over een groot en divers netwerk aan stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. Daar vallen zowel de grote, bekende musea onder als ook kleinere gespecialiseerde erfgoedinstellingen. 

Lees verder

Off the Beaten Track

Studenten van de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie realiseren een eigen project buiten de schoolmuren. Lees verder

Community Practice

Studenten Docent Dans ontwikkelen hun pedagogische en didactische vaardigheden en visie in verschillende community contexten, zowel binnen- als buitenschools.

Lees verder

Delen